Pasientorganisasjoner

Foreningen for Blødere i Norge

v/Kristin Haider

Kapellanv. 9

1362 Hosle

Telefon: 67 15 66 68

E-post: fbin@fbin.no

www.fbin.no