Pasientorganisasjoner

Foreningen for Blødere i Norge

Telefon: 22 20 03 90

E-post: fbin@fbin.no

www.fbin.no