Pasientorganisasjoner

Forbundet Tenner og helse

Postboks 6416 Etterstad

0605 Oslo

Telefon: 23 05 45 65

E-post: post@tenneroghelse.no

www.tenneroghelse.no