Pasientorganisasjoner

Diabetesforbundet

Østensjøv. 29

Postboks 6442 Etterstad

0605 Oslo

Telefon: 23 05 18 00

Telefaks: 23 05 18 01

E-post: norges.diabetesforbund@diabetes.no

www.diabetes.no