Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Jaydess 13,5 mg intrauterint innlegg

levonorgestrel

Pasients navn:
 
Legens navn:
 
Legens telefonnummer:
 
Dato for innsetting:
 
Siste dato for uttak:
 
 
Første legekontroll:
 
Påfølgende legekontroller:
1:
 
2:
 
3:
 
  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Jaydess er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Jaydess
 3. Hvordan du bruker Jaydess
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Jaydess
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Jaydess er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Jaydess brukes som prevensjonsmiddel i opptil tre år.
Jaydess er et T-formet livmorinnlegg (intrauterint innlegg) som etter innsetting i livmoren sakte frigjør små mengder av hormonet levonorgestrel.
Jaydess hindrer graviditet ved at det reduserer månedlig vekst i livmorslimhinnen og ved å gjøre sekretet i livmorhalsen tykkere. Dette hindrer sædceller og egg i å komme i kontakt med hverandre og hindrer på denne måten sædcellers befruktning av egget.
 
2. Hva du må vite før du bruker Jaydess

Generelle merknader
Før du kan begynne å bruke Jaydess vil helsepersonell stille deg noen spørsmål om din personlige sykehistorie.
I dette pakningsvedlegget blir det beskrevet forskjellige situasjoner hvor Jaydess bør tas ut eller hvor prevensjonseffekten av Jaydess kan være redusert. I slike situasjoner bør du enten avstå fra samleie eller bruke kondom eller en annen såkalt barrieremetode.
På samme måte som andre prevensjonsmetoder med hormoner, beskytter ikke Jaydess mot HIV-infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.
Jaydess er ikke egnet som nødprevensjon (postkoital prevensjon).

Bruk IKKE Jaydess dersom du:
 • er gravid (se avsnittet ”Graviditet, amming og fertilitet”)
 • har bekkeninfeksjon (infeksjon i kjønnsorganene hos kvinner) eller du har hatt dette flere ganger tidligere.
 • har en tilstand som er forbundet med økt risiko for å få underlivsinfeksjoner
 • har en infeksjon i nedre deler av kjønnsorganene (en infeksjon i skjeden eller i livmorhalsen)
 • har hatt en infeksjon i livmoren etter fødsel, etter avbrutt svangerskap eller etter spontanabort i løpet av de siste 3 månedene
 • har celleforandringer i livmorhalsen
 • har kreft eller mistenker kreft i livmorhalsen eller livmoren
 • har svulster der veksten er følsom overfor hormoner som kalles progestogener, f.eks. brystkreft
 • har blødning fra livmoren av ukjent årsak
 • har en misdannelse i livmorhalsen eller livmoren, inkludert myomer (muskelknuter) som påvirker livmorhulen
 • har leversykdom eller leversvulst
 • er allergisk overfor levonorgestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med helsepersonell før du bruker Jaydess dersom du:
 • har diabetes. Vanligvis er det ingen grunn til å endre diabetesbehandlingen når du bruker Jaydess, men det kan hende helsepersonell vil kontrollere dette.
 • har epilepsi. Et anfall (epileptisk anfall) kan oppstå ved innsetting eller uttak av innlegg.
 • tidligere har vært gravid utenfor livmoren (ektopisk eller ekstrauterin graviditet).
I tillegg bør du rådføre deg med helsepersonell dersom du har noen av følgende tilstander før du bruker Jaydess eller de oppstår for første gang mens du bruker Jaydess:
 • migrene, med synsforstyrrelser eller andre symptomer som kan være tegn på forbigående hjerneinfarkt (midlertidig blokkering av blodforsyningen til hjernen).
 • uvanlig kraftig hodepine.
 • gulsott (gulfarget hud, det hvite i øyne og/eller negler).
 • markert økning i blodtrykket.
 • alvorlig sykdom i arteriene, f.eks. slag eller hjerteinfarkt.
Følgende tegn og symptomer kan bety at du er gravid utenfor livmoren og at du umiddelbart bør oppsøke helsepersonell (se også avsnittet ”Graviditet, amming og fertilitet”):
 • Menstruasjonene dine uteblir og deretter får du vedvarende blødninger eller smerter.
 • Du har kraftige eller vedvarende smerter i nedre del av magen.
 • Du har vanlige tegn på graviditet, men du har også blødninger og føler deg svimmel.
 • Du har tatt en graviditetstest som er positiv.
Ta umiddelbart kontakt med helsepersonell dersom noen av følgende tilstander oppstår (se også avsnitt 4). Informer om at du har et Jaydessinnlegg, dette er spesielt viktig dersom det ikke var samme person som satte det inn.
 • sterke smerter (menstruasjonslignende kramper) eller kraftige blødninger etter innsetting eller du har smerter/blødninger som varer i mer enn noen få uker. Dette kan for eksempel være et tegn på infeksjon, hull (perforasjon) i livmoren eller at Jaydess ikke er riktig plassert.
 • dersom du ikke lenger kan føle trådene i skjeden. Dette kan være et tegn på at innlegget er støtt ut eller det har oppstått hull (perforasjon) i livmoren. Du kan sjekke ved å forsiktig føre en finger inn i skjeden og kjenne om trådene er i nærheten av åpningen av livmorhalsen. Ikke dra i trådene da du ved et uhell kan trekke ut Jaydess. Unngå samleie eller bruk en såkalt barrieremetode som prevensjon (slik som kondom) inntil helsepersonell har sjekket at livmorinnlegget er riktig plassert.
 • dersom du eller din partner kan kjenne nedre del av Jaydess. Unngå samleie inntil helsepersonellet har sjekket at livmorinnlegget er riktig plassert.
 • dersom partneren din kan kjenne trådene under samleie.
 • dersom du tror du kan være gravid.
 • dersom du har vedvarende magesmerter, feber eller unormal utflod fra skjeden, noe som kan være tegn på infeksjon. Infeksjoner må behandles umiddelbart.
 • dersom du opplever smerte eller ubehag ved samleie. Dette kan for eksempel være tegn på infeksjon, cyster på eggstokkene eller at Jaydess ikke er riktig plassert.
 • dersom du får plutselige forandringer i menstruasjonen (f.eks. dersom du vanligvis pleier å ha liten eller ingen menstruasjonsblødning og du i stedet begynner å få vedvarende blødning eller smerte eller begynner å blø kraftig). Dette kan være tegn på at Jaydess ikke er riktig plassert eller at det er støtt ut.
Bruk av bind anbefales. Hvis du bruker tampong, bør denne byttes forsiktig slik at du ikke drar i trådene til Jaydess.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Jaydess, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Barn og ungdom
Jaydess er ikke beregnet til bruk før første menstruasjonsblødning (menarke).
Andre legemidler og Jaydess
Rådfør deg med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Jaydess skal ikke brukes under graviditet.
Enkelte kvinner får ikke menstruasjon når de bruker Jaydess. Manglende menstruasjon er ikke nødvendigvis et tegn på graviditet. Dersom du ikke får menstruasjon og har andre symptomer på graviditet bør du kontakte helsepersonell for undersøkelse og graviditetstest.
Dersom du ikke får menstruasjon i løpet av 6 uker og er bekymret, kan du vurdere å ta en graviditetstest. Dersom denne er negativ er det ingen grunn til å ta en ytterligere test med mindre du har andre tegn på graviditet.
Dersom du blir gravid mens du bruker Jaydess, bør du umiddelbart kontakte helsepersonell for å ta ut Jaydess. Dersom Jaydess tas ut i løpet av svangerskapet er det en risiko for spontanabort.
Dersom du fortsetter graviditeten mens du bruker Jaydess, er det økt risiko for spontanabort, infeksjon eller for tidlig fødsel. Rådfør deg med helsepersonell om risikoen ved fortsatt svangerskap.
Dersom du ønsker å bli gravid bør du kontakte helsepersonell for å ta ut Jaydess.
Graviditet utenfor livmoren
Det er ikke vanlig å bli gravid når man bruker Jaydess. Dersom du blir gravid mens du bruker Jaydess, øker imidlertid risikoen for graviditet utenfor livmoren (har en såkalt ekstrauterin eller ektopisk graviditet). Kvinner som tidligere har vært gravide utenfor livmoren, som har hatt operasjon i egglederne eller underlivsinfeksjon har en større risiko for denne typen graviditet. Graviditet utenfor livmoren er en alvorlig tilstand som krever umiddelbar medisinsk oppfølging (for tegn og symptomer, se avsnitt 2, ”Advarsler og forsiktighetsregler”) og som kan påvirke fremtidig fertilitet.
Amming
Du kan bruke Jaydess under amming. Det er funnet små mengder levonorgestrel (virkestoffet i Jaydess) i melk hos kvinner som ammer. Det er imidlertid ikke sett negative effekter på vekst og utvikling hos spedbarn, eller på melkens mengde eller kvalitet.
Fertilitet
Fertiliteten går tilbake til det normale igjen etter at Jaydess er tatt ut.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Jaydess har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruk av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker JaydessInnsetting av Jaydess
Jaydess kan settes inn enten:
 • innen 7 dager etter første dag i menstruasjonen (din månedlige blødning).
 • umiddelbart etter en abort i første trimester, forutsatt at du ikke har noen infeksjoner i kjønnsorganene.
 • etter en fødsel, men ikke før livmoren har fått tilbake sin normale størrelse, og ikke tidligere enn 6 uker etter fødselen (se avsnitt 4 “Mulige bivirkninger - Hull (perforasjon) i livmoren”).
En undersøkelse utført av helsepersonell før innsetting kan omfatte:
 • en celleprøve fra livmorhalsen (Papanicolau test)
 • undersøkelse av brystene
 • andre tester, f.eks. tester for infeksjoner, inkludert seksuelt overførbare sykdommer, dersom dette er nødvendig. Helsepersonellet vil også foreta en gynekologisk undersøkelse for å fastslå livmorens plassering og størrelse.
Etter en gynekologisk undersøkelse:
 • Et instrument som kalles spekulum settes inn i skjeden, og livmorhalsen vaskes med en desinfiserende oppløsning. Jaydess settes deretter inn i livmoren ved å bruke et tynt, fleksibelt rør (innføringshylsen). Det kan gis lokalbedøvelse i livmorhalsen før innsetting.
 • Noen kvinner føler seg svimle eller besvimer mens Jaydess settes inn, eller etter at det er satt inn eller tatt ut.
 • Du kan få noen smerter eller blødninger når innlegget settes inn eller umiddelbart etter innsetting.
Oppfølgingsundersøkelse og når du må kontakte lege:
Du bør få kontrollert Jaydess 4–6 uker etter innsetting og deretter regelmessig, minst én gang i året. Legen din vil bestemme hvor ofte og hvilke undersøkelser som skal utføres i ditt tilfelle. I tillegg må du også kontakte lege dersom noen av symptomene som er beskrevet i avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler” oppstår.
Uttak av Jaydess
Jaydess skal ikke tas ut senere enn mot slutten av det tredje året.
Helsepersonell kan på en enkel måte og når som helst ta ut Jaydess, og deretter er det mulig for deg å bli gravid. Noen kvinner føler seg svimle eller besvimer mens Jaydess tas ut eller etter at det er tatt ut. Du kan få noen smerter eller blødninger når Jaydess tas ut.
Hvis du vil unngå graviditet, bør Jaydess ikke tas ut etter den sjuende dagen i menstruasjonssyklusen, med mindre du bruker et annet prevensjonsmiddel (f.eks. kondom) i minst 7 dager før innlegget tas ut.
Dersom du har uregelmessige menstruasjoner eller vanligvis ikke får menstruasjon, bør du bruke en såkalt barrieremetode som prevensjon i 7 dager før innlegget tas ut.
Et nytt Jaydess-innlegg kan også settes inn umiddelbart etter at det forrige er tatt ut. I slike tilfeller er det ikke behov for annen prevensjon i tillegg.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ta umiddelbart kontakt med helsepersonell dersom du merker noen av følgende symptomer:
 • allergiske reaksjoner, inkludert utslett, urtikaria (elveblest) og angioødem (kan ses som plutselige hevelser i f.eks. øyne, munn og svelg)
Se også avsnitt 2 for mer informasjon om når du umiddelbart bør kontakte helsepersonell.
Bivirkningene nedenfor er listet etter hvor vanlige de er:
Svært vanlige bivirkninger: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:
 • hodepine
 • smerter i mage/bekken
 • akne/uren hud
 • forandringer i blødningsmønsteret, inkludert økt og redusert menstruasjonsblødning, sporblødninger, uregelmessige menstruasjoner og manglende blødning (se også avsnittet nedenfor om uregelmessige og mindre hyppige blødninger)
 • cyster på eggstokkene (se også avsnittet nedenfor om cyster på eggstokkene)
 • betennelse i ytre kjønnsorganer og skjeden (vulvovaginitt)
Vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • nedstemthet/depresjon
 • migrene
 • kvalme
 • infeksjon i indre kjønnsorganer
 • smertefulle menstruasjoner
 • brystsmerter/-ubehag
 • utstøting av innlegget (helt eller delvis) - (se avsnittet nedenfor om utstøting)
 • hårtap
 • utflod fra kjønnsorganene
Mindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • sterk hårvekst på kroppen
 • hull (perforasjon) i livmoren (se også avsnittet nedenfor om hull (perforasjon) i livmoren)
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger:Uregelmessige og mindre hyppige blødninger
Jaydess vil sannsynligvis påvirke menstruasjonssyklusen din. Det kan endre menstruasjonen din slik at du får sporblødninger (små blødninger), kortere eller lengre menstruasjonsblødninger, lettere eller kraftigere blødninger, eller ingen blødning i det hele tatt.
Du kan også få blødninger eller sporblødninger mellom menstruasjonene, særlig de 3-6 første månedene. Noen ganger kan blødningen i starten være kraftigere enn normalt.
Vanligvis vil du få en gradvis reduksjon i blødningsmengde og antall blødningsdager hver måned. Noen kvinner vil oppleve at menstruasjonsblødningene etter hvert forsvinner helt.
På grunn av hormonets virkning er det ikke sikkert at den månedlige veksten av livmorslimhinnen oppstår og det er da ingenting som skal ut som menstruasjon. Dette betyr ikke nødvendigvis at du har nådd overgangsalderen eller at du er gravid. Hormonnivåene dine forblir vanligvis normale.
Når innlegget tas ut, skal menstruasjonsblødningene dine raskt bli normale igjen.
Underlivsinfeksjoner
Hylsen som brukes til å sette inn Jaydess og Jaydess i seg selv er sterile. Til tross for dette er det en økt risiko for underlivsinfeksjon (infeksjoner i livmorslimhinnen eller i egglederne) ved innsetting og i de første 3 ukene etter innsetting av innlegget.
Underlivsinfeksjoner hos brukere av livmorinnlegg er ofte forbundet med seksuelt overførbare sykdommer. Risikoen for infeksjoner øker dersom du og din partner har flere seksualpartnere eller du har hatt bekkeninfeksjon tidligere.
Underlivsinfeksjoner må behandles umiddelbart.
Underlivsinfeksjoner slik som bekkeninfeksjon kan få alvorlige følger, og det kan påvirke fruktbarhet og øke risikoen for å bli gravid utenfor livmoren senere. I svært sjeldne tilfeller kan alvorlige infeksjoner eller blodforgiftning (en svært alvorlig infeksjon som kan være dødelig) oppstå kort tid etter innsetting.
Jaydess må tas ut dersom bekkeninfeksjoner oppstår flere ganger eller hvis infeksjonen er alvorlig og ikke blir bedre ved behandling.
Utstøting
Muskelkramper i livmoren under menstruasjon kan noen ganger føre til at livmorinnlegget skyves ut av stilling eller at det støtes ut. Dette er sjeldent, men det kan skje at Jaydess støtes ut under menstruasjonen uten at du merker dette.
Det er også mulig at Jaydess kan støtes delvis ut av livmoren, dvs. at det kommer ut av stilling, men ikke er støtt helt ut (du og partneren din kan merke dette under samleie). Dersom Jaydess er helt eller delvis støtt ut vil du ikke være beskyttet mot graviditet.
Hull (perforasjon) i livmoren
Jaydess kan lage hull i eller trenge igjennom (perforere eller penetrere) livmorveggen under innsetting, selv om det ikke nødvendigvis oppdages før senere. Dersom Jaydess blir liggende utenfor livmorhulen har det ikke lenger effekt mot graviditet, og må fjernes så snart som mulig. Det kan være nødvendig med en operasjon for å ta ut Jaydess. Risiko for hull i livmoren er økt hos kvinner som ammer og hos kvinner som får livmorinnlegg satt inn før det har gått 36 uker etter fødselen. Risikoen kan i tillegg være økt hos kvinner med bakoverbøyd livmor (fiksert retrovertert livmor). Dersom du har mistanke om perforasjon søk råd hos helsepersonell umiddelbart og fortell dem at du har fått satt inn Jaydess, særlig dersom det ikke er vedkommende som har satt inn innlegget.
Cyster på eggstokkene
Siden prevensjoneffekten for Jaydess hovedsakelig skyldes lokal effekt i livmoren, fortsetter eggløsningen vanligvis som normalt mens du bruker Jaydess. Noen ganger kan det utvikles cyster på eggstokkene. I de fleste tilfellene er det ingen symptomer.
Ved en cyste på eggstokkene kan det være nødvendig med oppfølging av lege og i sjeldne tilfeller en operasjon, men vanligvis forsvinner de av seg selv.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Jaydess
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke åpne blisteret. Kun legen eller sykepleier skal gjøre dette.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter henholdsvis ”Utløpsdato” og ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Jaydess
Virkestoffet er levonorgestrel. Livmorinnlegget inneholder 13,5 mg levonorgestrel.
Andre innholdsstoffer er:
 • Polydimetylsiloksanelastomer
 • Kolloidal vannfri silika
 • Polyetylen
 • Bariumsulfat
 • Svart jernoksid (E 172)
 • Sølv
Hvordan Jaydess ser ut og innholdet i pakningen
Jaydess er et T-formet intrauterint innlegg (livmorinnlegg). Den vertikale delen av T-skjelettet inneholder en beholder med levonorgestrel. To uttakstråder er festet i øyet som sitter på den nedre enden av den vertikale delen. Den vertikale delen inneholder i tillegg en sølvring som sitter nær de horisontale armene og som er synlig ved ultralydundersøkelse.
Pakningsstørrelser:
 • 1 × 1 intrauterint innlegg.
 • 5 × 1 intrauterint innlegg.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Tilvirker
Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku
Finland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
 • Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia: Jaydess
 • Estland, Latvia, Litauen: Fleree
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.07.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:INSTRUKSJON FOR INNSETTING
Jaydess 13,5 mg intrauterint innlegg
Skal settes inn av helsepersonell ved bruk av aseptisk teknikk.
Jaydess leveres i en innføringshylse i en steril pakning som ikke skal åpnes før umiddelbart før innsetting. Skal ikke steriliseres på nytt. Jaydess er kun til engangsbruk. Skal ikke brukes dersom blisteret er skadet eller åpnet. Skal ikke settes inn etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter henholdsvis ”utløpsdato” og ”EXP”.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Forberedelser før innsetting
 • Pasienten skal undersøkes for å fastsette størrelse og posisjon av uterus for å avdekke mulige tegn til akutte genitale infeksjoner eller andre kontraindikasjoner for innsetting av Jaydess. Dersom det er tvil om kvinnen er gravid, skal en graviditetstest utføres.
 • Sett inn et spekulum slik at cervix er synlig, og rengjør deretter cervix og vagina grundig med en egnet antiseptisk oppløsning.
 • Ved behov benyttes hjelp fra en assistent.
 • Ta tak i fremre del av cervix med et tenaculum eller en annen tang for å stabilisere uterus. Ved retrovertert uterus kan det være mer hensiktsmessig å ta tak i bakre del av cervix. Ved å trekke forsiktig i tangen kan cervikalkanalen gjøres rett. Tangen bør holdes i samme posisjon og et forsiktig drag i cervix bør opprettholdes under innsettingsprosedyren.
 • Før inn en uterinsonde i cervikalkanalen til fundus for å måle lengden og for å bekrefte livmorhulens retning, samt å utelukke tegn til intrauterine misdannelser (f.eks. septum, submukøse myomer) eller et intrauterint prevensjonsmiddel som er satt inn tidligere og som ikke er tatt ut. Dersom undersøkelsen er vanskelig å gjennomføre, bør dilatasjon av cervikalkanalen vurderes. Dersom cervixdilatasjon er nødvendig, bør bruk av analgetika/paracervikalblokk vurderes.
Innsetting
1. Åpne først den sterile pakningen helt. Bruk aseptisk teknikk og ta på sterile hansker.
Figur 1
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Skyv glideknappen fremover i pilens retning til ytterste posisjon for å klargjøre Jaydess i innføringshylsen.
Figur 2
Mangler tekstalternativ for bilde
VIKTIG! Skyv ikke glideknappen tilbake da dette kan føre til at Jaydess frigjøres for tidlig. Når Jaydess først er frigjort kan den ikke klargjøres på nytt.
3. Mens glideknappen holdes i ytterste posisjon, plasseres oversiden av måleringen slik at lengden tilsvarer sondemålet av uterus.
Figur 3
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Mens glideknappen holdes i ytterste posisjon, føres innføringshylsen inn i cervix inntil måleringen er ca. 1,5-2,0 cm fra uterin cervix.
Mangler tekstalternativ for bilde
VIKTIG! Føres inn uten å bruke makt. Dilater cervikalkanalen ved behov.
5. Mens du holder innføringshylsen på plass, skyves glideknappen tilbake til merket for å folde ut de horisontale armene på Jaydess. Vent i 5-10 sekunder slik at de horisontale armene har foldet seg helt ut.
Figur 5
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Før innføringshylsen forsiktig videre mot fundus i uterus inntil måleringen berører cervix. Jaydess er nå plassert ved fundus.
Figur 6
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Mens du holder innføringshylsen på plass, frigjøres Jaydess ved å skyve glideknappen helt tilbake. Mens du fortsatt holder glideknappen helt tilbake, fjernes innføringshylsen forsiktig ved å trekke den ut. Kutt trådene slik at 2-3 cm er synlig utenfor cervix.
Figur 7
Mangler tekstalternativ for bilde
VIKTIG! Dersom du mistenker at innlegget ikke er korrekt plassert, må plasseringen kontrolleres (f.eks. med ultralyd). Innlegget tas ut dersom det ikke er riktig plassert i livmorhulen. Et innlegg som er tatt ut må ikke settes inn på nytt.
Uttak/bytte av innlegg
For informasjon om uttak/bytte, se preparatomtalen for Jaydess.
Jaydess tas ut ved å trekke i trådene med en tang.
Et nytt Jaydess-innlegg kan settes inn umiddelbart etter uttak.
Etter at Jaydess er tatt ut, bør det sjekkes om innlegget er intakt.
Figur 8
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

ultralyd: Ultralyd er høyfrekvente lydbølger (over 30 000 Hz pr. sekund). Brukes både i ultralydbehandling og ultralydundersøkelse (diagnose). Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølgene inn i kroppen, og ulike vev reflekterer lyden tilbake som ekko. Dette fanges opp av ultralydapparatet som omdanner lyden til bilder.

vulvovaginitt (betennelse i vulva): Betennelse eller infeksjon i vulva (de ytre kjønnsorganene) og vagina (skjeden).