Finomel

Finomel Perifer

Baxter


Virkestoff: Fettemulsjoner, Elektrolytter, Aminosyrer, KarbohydraterPakningsvedlegg