Spiriva Respimat

Boehringer Ingelheim

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Respimat, klargjøring (gjelder for utgående pakning)

Instruksjonsfilm for klargjøring av Respimat-inhalator. Denne pakningen er på vei ut av markedet og nye filmer for bruk av ny pakning (gjenbruksinhalator) vil komme i løpet av kort tid.

20.03.2019

Respimat, bruk (gjelder for utgående pakning)

Instruksjonsfilm for bruk av Respimat-inhalator. Denne pakningen er på vei ut av markedet og nye filmer for bruk av ny pakning (gjenbruksinhalator) vil komme i løpet av kort tid.

20.03.2019

LÆR MER: