Quinsair

Chiesi Farmaceutici

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Montering av Quinsair-systemet

Instruksjonsfilm som viser montering av Quinsair-systemet

22.01.2019

Rengjøring av Quinsair-systemet

Instruksjonsfilm som viser rengjøring av Quinsair-systemet

22.01.2019

Behandling med Quinsair-systemet

Instruksjonsfilm som viser behandling med Quinsair-systemet

22.01.2019

LÆR MER: