Ozempic

Novo Nordisk

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Ozempic ferdigfylt penn

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt penn

15.04.2019

LÆR MER: