Minirin

Ferring Legemidler AS

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Minirin smeltetabletter

Instruksjonsfilm som viser bruk av smeltetabletter ved nattlig enurese (sengevæting).

21.12.2015

LÆR MER: