Kineret

Swedish Orphan Biovitrum

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Kineret ferdigfylt sprøyte

Instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt sprøyte.

12.02.2019

LÆR MER: