Betnovat

GlaxoSmithKlineVirkestoff: BetametasonPakningsvedlegg