Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 04.12.2020, kl. 08:51

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med samme kombinasjon av østradiol og dienogest. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Mangel på Skinoren krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.11.2020

Det er mangel på Skinoren 20% krem. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med azelainsyre. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Skinoren «LEO»

Risiko for progressiv multifokal leukoencephalopati hos pasienter som behandles med dimethylfumarat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.11.2020

Ta kontakt med lege umiddelbart om du er under behandling med Tecfidera og opplever symptomer som syns- og språkforstyrrelser, lammelser eller demens. Informer også partner/omsorgsperson om behandlingen slik at de kan legge merke til symptomer du selv ikke er klar over.

Lenke til SLV

Tecfidera «2care4», Tecfidera «Orifarm», Tecfidera «Biogen»

Mangel på Pranolol tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2020

Det er mangel på Pranolol 20 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med propranolol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Pranolol «Actavis»

Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av Esbriet (pirfenidon)

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 29.10.2020

Det er nylig rapportert om leverbivirkninger ved bruk av legemidlet Esbriet (pirfenidon).Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du er under behandling med Esbriet og opplever symptomer på leverskade.

Lenke til SLV

Esbriet «Roche»

Mangel på Ketogan stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.10.2020

Det er mangel på Ketogan 10 mg/50 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med dimetylaminodifenylbutenklorid/ketobemidon. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Ketogan «Pfizer»

Mangel på Elocon liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.10.2020

Det er mangel på Elocon 0,1% liniment. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med mometason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Elocon «MSD»

Mangel på Tetracyclin Actavis

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.10.2020

Det er mangel på Tetracyclin Actavis 250 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med tetrasyklin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Tetracyclin «Actavis»

Mangel på Nix sjampo

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.10.2020

Det er mangel på Nix 1% sjampo Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med permetrin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Nix «ACO HUD»

Feil i pakningsvedlegg for Metformin Orifarm

Type: Generelt

Publisert første gang: 07.10.2020

Pakningsvedlegget inneholder en trykkfeil i den maksimalt anbefalte dosering per dag for barn over 10 år og ungdom. I pakningsvedlegg står det 3000 mg. Den riktige maksimaldoseringen per dag er 2000 mg. Dersom du har tatt for mye Metformin Orifarm tabletter og merker symptomer som kvalme, oppkast, diaré og magesmerter bør du kontakte lege

Lenke til SLV

Metformin Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2020

Det er mangel på Gardasil 9 «MSD Vaccins». Forventet leveringstid er 1. kvartal 2021 Pasienter som bruker eller skal bruke Gardasil 9 bør få informasjon om at de kan få et utenlandske pakninger av Gardasil 9 på apoteket. De utenlandske pakningene inneholder ikke kanyler.

Lenke til SLV

Gardasil 9 «MSD Vaccins»

Mangel på Tobi

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.09.2020

Det er mangel på Tobi 300 mg/5 mlinhalasjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med tobramycin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Tobi «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på ProHance

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.09.2020

Det er mangel på ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med gadoteridol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

ProHance «Bracco»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.09.2020

Det er mangel på Yasmin 3/0,03mg tablett 21x3 stk. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på BCG-Medac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt mangel på BCG-Medac. Se Legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

BCG-medac «Medac»

Begrenset tilgang til Oncotice

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt delvis mangel på Oncotice. Se legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

OncoTICE «MSD»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Det er mangel på Eligard 45 mg pulver og væske til injeksjon. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Astellas»

Mangel på Gem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.08.2020

Det er mangel på Gem pulver til mikstur. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig

Lenke til SLV

Gem «Takeda»

Mangel på Sofradex øre/øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.08.2020

Det er mangel på Sofradex øre/øyedråper. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sofradex må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Sofradex «sanofi-aventis»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt. Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret. Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus. Apoteketl kan tilby deg utenlandske pakninger med desmopressin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Ery-Max kapsler meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2020

Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med erytromycin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Ery-Max «Meda»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mcg. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Estradot «Novartis»

Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med nitrazepam. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Apodorm «Actavis»

Mangel på Asmanex Twisthaler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2020

Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhalasjonspulver. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med mometason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Asmanex Twisthaler «MSD»

Rasjonering på deksametason

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.06.2020

Deksametason tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Inntill videre skal deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept..

Lenke til SLV

Dexamethasone Krka «KRKA», Dexametason Abcur «Abcur», Neofordex «Laboratoires CTRS», Dexavit «Vital Pharma Nordic»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Mangel på Petidin 100 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med petidinhydroklorid, Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Petidin «Takeda»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med sulfasalazin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig. På grunn av begrenset tilgang på utenlandske pakninger av Salazopyrin EN 500 mg kan legen bytte fra sulfasalazin enterotabletter til sulfasalazin tablett eller mikstur, eller til en annen behandling. Vær oppmerksom på at doseringen kan være annerledes dersom du har fått forskrevet en annen behandling/annet preparat fra legen.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020

Mangel på Mianserin 10 mg tabletter og 30 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med mianserin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Mianserin «Mylan»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020

Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Du kan derfor få utenlandske pakningerpå apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksine (Pneumovax) i 2020.

Lenke til SLV

Pneumovax «MSD»

Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.10.2019

Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/5 mg og 2 mg/5 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Indivina «Orion»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.

Lenke til SLV

Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur og Questran Loc 4 g pulver til mikstur. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kolestyramin, Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Prednisolon 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018

Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Derfor kan apoteket tilby deg Prednisolon Alternova, som er tilsvarende til Prednisolon Takeda. Dersom Prednisolon Alternova ikke er tilgjengelig, så kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Prednisolon 20 mg (Takeda). Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Prednisolon «Takeda»