Oppdatert fra Legemiddelverket: 04.08.2020, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Sofradex øre/øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.08.2020


Det er mangel på Sofradex øre/øyedråper. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sofradex må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Sofradex «sanofi-aventis»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.07.2020


Det er mangel på Isoptin Retard 120 mg depottabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med verapamil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Isoptin, Isoptin Retard «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Minirin 10 mikrogram/dose og Octostim 150 mikrogram/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020


Det er mangel på Minirin 10 mikrogram/dose og Octostim 150 mikrogram/dose nesespray. Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt. Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret. Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus. Apoteketl kan tilby deg utenlandske pakninger med desmopressin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Cyanokit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2020


Det er mangel på Cyanokit 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroksokobalamin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyanokit «SERB»

Mangel på Ritalin kapsler med modifisert frisetting

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.07.2020


Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan legemidlene skal brukes. På grunn av mangel på Ritalin 10 mg kapsler med modifisert frisetting kan legen bytte til Ritalin 10 mg tabletter. Vær oppmerksom på at dosering av tabletter er annerledes enn for kapsler med modifisert frisetting.


Varselet gjelder følgende preparater: Ritalin «Novartis»

Mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.07.2020


Det er mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Neurontin filmdrasjerte tabletter må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Neurontin «Pfizer»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020


Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mcg. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020


Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med nitrazepam. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Apodorm «Actavis»

Mangel på Asmanex Twisthaler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2020


Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhalasjonspulver. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med mometason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Asmanex Twisthaler «MSD»

Rasjonering på deksametason

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.06.2020


Deksametason tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Inntill videre skal deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept..


Varselet gjelder følgende preparater: Dexamethasone Krka «KRKA», Dexametason Abcur «Abcur», Neofordex «Laboratoires CTRS», Dexavit «Vital Pharma Nordic»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020


Det er mangel på Synfase tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Synfase «Pfizer»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Petidin stikkpiller kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med petidinhydroklorid stikkpiller dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Petidin «Takeda»

Ery-Max meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.06.2020


Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med erytromycin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Ery-Max «Meda»

Zantac produkter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.06.2020


Zantac produkter meldes midlertidig utgått fra 10.06.2020. Kontakt legen din for annen behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Silkis salve

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020


Det er mangel på Silkis salve 3 mikrog/g. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kalsitriol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Silkis «Galderma»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020


Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid «Actavis»

Mangel på Dalacin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.06.2020


Det er for tiden mangel på Dalacin mikstur. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. De Være nøye med at doseringen blir riktig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Zovirax øyesalve meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.06.2020


Zovirax 3% øyesalve meldes midlertidig utgått fra 02.06.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med aciklovir. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zovirax «GlaxoSmithKline»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Salazopyrin EN enterotabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sulfasalazin enterotabletter dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Parlodel tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Parlodel tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bromokriptinmesilat tabletter dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Parlodel «Meda»

Mangel på Risperidon og Risperdal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2020


Det er mangel på Risperidon 2 mg og 3mg og Risperdal 4 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med risperidon. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Risperdal «Janssen», Risperidon Sandoz «Sandoz»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •På grunn av mangel på Mianserin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med mianserinhydroklorid tabletter dersom de kan skaffes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Mianserin «Mylan»

Mangel på Colrefuz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •På grunn av mangel på Colrefuz tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kolkisin tabletter dersom de kan skaffes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Colrefuz «Actavis»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020


Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Du kan derfor få utenlandske pakningerpå apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Mangel på Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.12.2019


Det er mangel på Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med diazepam. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid prefill «Actavis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray frem til 15.07.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med oksytocin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Syntocinon «Alfasigma»

Mangel på Betnovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.12.2019


Det er mangel på Betnovat 0,1% salve og krem Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med betametason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Betnovat, Betnovat med chinoform «GlaxoSmithKline»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alprostadil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på Depo-Provera

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2019


Det er mangel på Depo-Provera 150 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Depo-Provera «Pfizer»

Mangel på Apocillin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019


Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Apocillin «Actavis»

Mangel på Amoxicillin Mylan 250 mg og 500 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2019


Det er mangel på Amoxicillin Mylan kapsler 250 mg og 500 mg (100 stk). Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med amoksicillin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Amoxicillin «Mylan»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Mangel på ranitidin-holdige legemidler kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med lik effekt. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen. Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.06.2019


Det er mangel på Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Burinex «2care4», Burinex «Orifarm», Burinex «Karo Pharma»

Mangel på Movicol og Movicol Junior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.06.2019


Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. På grunn av mangelen på Movicol pulver til mikstur, 100 stk doseposer, og Movicol Junior pulver til mikstur, 30 stk doseposer, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med makrogol USP, pulver til mikstur, dersom de kan skaffes. Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Movicol Junior «Norgine», Movicol «Norgine»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin, dersom de har de utenlandske pakningene tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2018


Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Tamoxifen «Mylan»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Questran og Questran Loc kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ?kolestyramin pulver til mikstur dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018


Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Stesolid «Actavis»

Mangel på Prednisolon 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Derfor kan apoteket tilby deg Prednisolon Alternova, som er tilsvarende til Prednisolon Takeda. Dersom Prednisolon Alternova ikke er tilgjengelig, så kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Prednisolon 20 mg (Takeda). Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»