Oppdatert fra Legemiddelverket: 25.05.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Ketoprofen og risiko for lysoverfølsomhet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2017


Sollyseksponering (inkludert overskyet vær) eller UV-lys på hudområder i kontakt med ketoprofen kan gi hudreaksjoner som kan være alvorlige (lysoverfølsomhet).


Varselet gjelder følgende preparater: Orudis «sanofi-aventis»

Tilbaketrekking av EpiPen 150 og 300 mikrogram adrenalinpenner

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 06.04.2017


På grunn av mulig feil ved utløsningsmekanismen, tilbakekaller produsenten flere produksjonspartier av disse adrenalinpennene. Har du en EpiPen merket med et av de aktuelle LOT-numrene (se nyhetssak på legemiddelverket.no)? Da bør du kontakte nærmeste apotek snarest for å returnere denne. Du vil motta en ny EpiPen kostnadsfritt (gjelder til angitt utløpsdato). LOT-nummer står både på autoinjektoren og på pakningen.


Varselet gjelder følgende preparater: EpiPen, EpiPen Jr. «Meda»

Mangel på Apolar med dekvalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.02.2017


Det er for tiden mangel på salven Apolar med dekvalin. Forventet levering har blitt ytterligere forsinket og er nå tidligst tilbake september 2017. Ta kontakt med legen din som kan vurdere annen behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Apolar, Apolar med dekvalin «Actavis»

Mangel på Tolvon tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.02.2017


Fra mars 2017 blir det leveringsproblemer for medisinen Tolvon «MSD» 30 mg i Norge. Denne vil i beste fall være tilgjengelig igjen fra juni 2017. På apoteket får du derfor i en periode fremover utenlandsk pakning med samme medisin.


Varselet gjelder følgende preparater: Tolvon «MSD»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Estradot depotplaster. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på norske pakninger av blodtrykksmedisinen Pranolol 20 mg og 40 mg i Norge. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Derfor kan du få utlevert utenlandske pakninger på apoteket. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»