Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 20.09.2020, kl. 05:41

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Bactrim

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2020

Det er mangel på 400 mg/80 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med sulfametoksasol/trimpetoprim. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Bactrim «Eumedica Pharmaceuticals»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.09.2020

Det er mangel på Yasmin 3/0,03mg tablett 21x3 stk. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på BCG-Medac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt mangel på BCG-Medac. Se Legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

BCG-medac «Medac»

Begrenset tilgang til Oncotice

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2020

Det er meldt delvis mangel på Oncotice. Se legemiddelverkets nettside for mer informasjon og anbefalinger.

Lenke til SLV

OncoTICE «MSD»

Mangel på Yasminelle 28 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.08.2020

Det er mangel på Yasminelle 28 tabletter, Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yasminelle «Bayer AB»

Mangel på Kalcipos-Vitamin D tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.08.2020

Det er mangel på Kalcipos-Vitamin D filmdrasjerte tabletter. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Kalcipos-Vitamin D filmdrasjerte tabletter eller tilsvarende alternativ Calcigran Forte må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Kalcipos-Vitamin D «Meda»

Mangel på Eligard

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.08.2020

Det er mangel på Eligard 45 mg pulver og væske til injeksjon. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Eligard «2care4», Eligard «Astellas»

Mangel på Gem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.08.2020

Det er mangel på Gem pulver til mikstur. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig

Lenke til SLV

Gem «Takeda»

Mangel på Sofradex øre/øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.08.2020

Det er mangel på Sofradex øre/øyedråper. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sofradex må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Sofradex «sanofi-aventis»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.07.2020

Det er mangel på Isoptin Retard 120 mg depottabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med verapamil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Isoptin, Isoptin Retard «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt. Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret. Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus. Apoteketl kan tilby deg utenlandske pakninger med desmopressin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Cyanokit

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2020

Det er mangel på Cyanokit 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroksokobalamin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Cyanokit «SERB»

Mangel på Yasmin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2020

Det er mangel på Yasmin 3/0,03mg tablett 28x3 stk. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yasmin «Bayer AB»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mcg. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Estradot «Novartis»

Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med nitrazepam. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Apodorm «Actavis»

Mangel på Asmanex Twisthaler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.06.2020

Det er mangel på Asmanex Twisthaler 200 mikrog og 400 mikrog inhalasjonspulver. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med mometason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Asmanex Twisthaler «MSD»

Rasjonering på deksametason

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.06.2020

Deksametason tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Inntill videre skal deksametason til systemisk bruk (ATC-gruppe H02AB02) kun forskrives på blå resept..

Lenke til SLV

Dexamethasone Krka «KRKA», Dexametason Abcur «Abcur», Neofordex «Laboratoires CTRS», Dexavit «Vital Pharma Nordic»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Petidin stikkpiller kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med petidinhydroklorid stikkpiller dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Petidin «Takeda»

Ery-Max meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.06.2020

Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med erytromycin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Ery-Max «Meda»

Mangel på Silkis salve

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Silkis salve 3 mikrog/g. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kalsitriol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Silkis «Galderma»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Salazopyrin EN enterotabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sulfasalazin enterotabletter dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Parlodel tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Parlodel tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bromokriptinmesilat tabletter dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Parlodel «Meda»

Mangel på Risperidon og Risperdal

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2020

Det er mangel på Risperidon 2 mg og 3mg og Risperdal 4 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med risperidon. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Risperdal «Janssen», Risperidon Sandoz «Sandoz»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020

•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •På grunn av mangel på Mianserin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med mianserinhydroklorid tabletter dersom de kan skaffes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Mianserin «Mylan»

Mangel på Colrefuz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020

•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •På grunn av mangel på Colrefuz tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kolkisin tabletter dersom de kan skaffes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020

Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Du kan derfor få utenlandske pakningerpå apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Pneumovax «MSD»

Mangel på Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.12.2019

Det er mangel på Stesolid Prefill 5 mg/ml rektalvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med diazepam. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Stesolid prefill «Actavis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019

Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray frem til 15.07.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med oksytocin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Syntocinon «Alfasigma»

Mangel på Betnovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.12.2019

Det er mangel på Betnovat 0,1% salve og krem Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med betametason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Betnovat, Betnovat med chinoform «GlaxoSmithKline»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019

Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på Depo-Provera

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2019

Det er mangel på Depo-Provera 150 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med medroksyprogesteronacetat. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Depo-Provera «Pfizer»

Mangel på Apocillin mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019

Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Apocillin «Actavis»

Mangel på Amoxicillin Mylan 250 mg og 500 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2019

Det er mangel på Amoxicillin Mylan kapsler 250 mg og 500 mg (100 stk). Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med amoksicillin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Amoxicillin «Mylan»

Metformin Karo Pharma avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019

Metformin Karo Pharma avregistreres i styrkene 500, 850 og 1000 mg. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med metformin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Metformin «Karo Pharma»

Mangel på Movicol og Movicol Junior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.06.2019

Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. På grunn av mangelen på Movicol pulver til mikstur, 100 stk doseposer, og Movicol Junior pulver til mikstur, 30 stk doseposer, kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med makrogol USP, pulver til mikstur, dersom de kan skaffes. Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Lenke til SLV

Movicol Junior «Norgine», Movicol «Norgine»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019

Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin, dersom de har de utenlandske pakningene tilgjengelig.

Lenke til SLV

Dalacin «Pfizer»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.

Lenke til SLV

Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Questran og Questran Loc kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ?kolestyramin pulver til mikstur dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Prednisolon 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018

Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Derfor kan apoteket tilby deg Prednisolon Alternova, som er tilsvarende til Prednisolon Takeda. Dersom Prednisolon Alternova ikke er tilgjengelig, så kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Prednisolon 20 mg (Takeda). Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Prednisolon «Takeda»