Oppdatert fra Legemiddelverket: 31.03.2020, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Rasjonering av metformin

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Metformin-holdige preparater er underlagt rasjonering på utelevring fra apotek. Apotek kan kun levere ut for inntil 1 måneds forbruk om gangen


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin Orifarm «Orifarm Generics», Metformin Sandoz «Sandoz», Metformin Vitabalans «Vitabalans»

Rasjonering av Plaquenil

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Plaquenil er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Plaquenil og tilvarende kan kun leveres ut på blå resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Plaquenil «sanofi-aventis»

Rasjonering av Prednisolon

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Prednisolon-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Apotek kan kun levere ut for inntil 1 måneds forbruk om gangen.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda», Prednisolon Alternova «Alternova»

Rasjonering av Sobril

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.03.2020


Sobril er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Apoteket skal utlevere maksimalt 100 tabletter Sobril av gangen på hvit resept, med et intervall på minimum syv dager. Rasjoneringen gjelder alle styrker.


Varselet gjelder følgende preparater: Sobril «Pfizer»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.03.2020


Det er mangel på Pneumovax injeksjonsvæske.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Mangel på Aduvanz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2020


Det er mangel på Aduvanz 30 mg og 70 mg kapsler. Derfor kan apoteket tilby deg Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler uten å kontakte rekvirent først. Kontakt legen din dersom Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Aduvanz «Shire»

Mangel på Constella

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.03.2020


Det er mangel på Constella 290 mcg kapsler Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med linaklotid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Constella «Allergan»

Mangel på Aimovig 70 mg injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.02.2020


Det er mangel på Aimovig 70 mg injeksjonsvæske «Novartis». Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med erenumab. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Aimovig «Novartis»

Risiko for forflytning av Nexplanon implantat (p-stav) som kan føre til skader på nerver eller blodårer

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.01.2020


Sjekk regelmessig at Nexplanon implantat (p-stav) er på riktig sted i armen. Kontakt legen din så snart som mulig hvis du ikke klarer å kjenne at implantatet er på riktig sted.


Varselet gjelder følgende preparater: Nexplanon «MSD»

Tilbakekalling av batch med Methylphenidate Teva 10 mg kapsler

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 13.01.2020


Det er salgsstopp for Methylphenidate Teva 10 mg kapsler (batch A909021) fordi det er oppdaget tomme kapsler uten virkestoff i pakninger fra den nevnte batchen. Det ingen feil på kapsler med innhold. Fortsett å ta medisinen som vanlig. Behandlingen må ikke avsluttes på egenhånd. Kjenner du ubehag, f.eks. forverring av symptomer, kontakt din foreskrivende lege. Det kan være på grunn av uteblitt effekt av behandlingen og du må dermed få en ny resept på et alternativt legemiddel. Lever inn pakninger merket med batchnr. A909021 på nærmeste apotek når du har fått utlevert alternativt legemiddel.


Varselet gjelder følgende preparater: Methylphenidate Teva «Teva»

Digoxin Takeda 62,5 mcg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.12.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram tabletter. Du kan derfor få pakninger fra Orifarm eller 2care4 eller fra utlandet med digoksin tabletter på apoteket. Ved bytte av digoksinmedisin må du umiddelbart kontakte legen din for kontroll.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Ibaril krem er midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.12.2019


Ibaril 2,5 mg/g krem er midlertidig utgått Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibaril «sanofi-aventis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray frem til 15.04.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med oksytocin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Syntocinon «Alfasigma»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alprostadil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på Penicillinmiksturer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019


Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser og Weifapenin 200 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Apocillin «Actavis», Weifapenin «Mylan Healthcare Norge AS»

Risiko for doseringsfeil med metotreksat tabletter og ferdigfylte penner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2019


Metotreksat tabletter og ferdigfylte penner skal kun brukes én gang i uken. Velg deg en fast ukedag å ta metotreksat. Daglig bruk av metotreksat kan være livsfarlig. Søk umiddelbart legehjelp ved hvis du mistenker at du har tatt for mye. Ta kontakt med legen din om du har spørsmål om bruk av metotreksat.


Varselet gjelder følgende preparater: Metex «Medac», Methotrexate «Teva», Methotrexate «Pfizer», Methotrexate Cipla «Cipla»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Mangel på ranitidin-holdige legemidler kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med lik effekt. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen. Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med naproxen. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. På grunn av mangelen på Aurorix 150 mg og 300 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med moklobemid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning. Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på metformin preparater i styrkene 500 mg,850 mg og 1000 mg. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Dersom det ikke finnes andre styrker eller pakningsstørrelser med metformin tabletter kan apotekene tilby deg utenlandske pakninger med metformin 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabetter. Dersom apotekene ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck»

Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.06.2019


Det er mangel på Burinex 2 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 2 mg tabletter. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Burinex «Karo Pharma»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin, dersom de har de utenlandske pakningene tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og100 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med akarbose dersom de har utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med virkestoffet atenolol 25 mg. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med terazosin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk og 5 mg, 100 stk. Derfor kan apoteket tilby deg Prednisolon Alternova, som er tilsvarende til Prednisolon Takeda. Dersom Prednisolon Alternova ikke er tilgjengelig, så kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Prednisolon 20 mg (Takeda). Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»