Oppdatert fra Legemiddelverket: 16.07.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.07.2019


Funn viser at pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom har signifikant økt risiko for død ved behandling med febuksostat sammenlignet med allopurinol. Med mindre legen din har vurdert at det ikke finnes andre behandlingsmuligheter, bør du ikke bruke febuksostat hvis du tidligere har hatt hjerte- og karsykdom. Kontakt lege om du har spørsmål til din behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Febuxostat Accord «Accord», Adenuric «Menarini», Adenuric «2care4»

Asasantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Asasantin Retard tabletter (dipyridamol og acetylsalisylsyre) avregistreres. I stedet for Asasantin Retard kan apoteket i stedet tilby deg Diprasorin, som er en medisin med samme virkning.


Varselet gjelder følgende preparater: Asasantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Pinex Forte 100 stk enpac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.06.2019


Det er meldt mangel på Pinex Forte 500mg/30mg tabletter, 100 stk enpac. Derfor kan apoteke tilby deg Altermol eller Paralgin Forte, som anses som likeverdige legemidler.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mulig økt risiko for misdannelser hos fosteret ved bruk av Modiodal under graviditet

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 14.05.2019


Det er en mulig økt risiko for misdannelser hos fosteret ved bruk av Modiodal (modafinil). Modafinil skal derfor bare brukes under graviditet hvis legen din mener det er helt nødvendig. Ta kontakt med legen din hvis du bruker modafinil og er gravid, tror du er gravid eller planlegger å bli det.


Varselet gjelder følgende preparater: Modiodal «Teva», Modiodal «Orifarm», Modiodal «2care4»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin, dersom de har de utenlandske pakningene tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Vitaros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.04.2019


Det er mangel på Vitaros 3 mg krem. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alrpostadil, dersom de har utenlandske pakninger tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Vitaros «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Paralgin Forte

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.03.2019


Det er mangel på Paralgin Forte 400mg/30mg tabletter, 10 stk og 100 stk enpac. Apoteket kan derfor tilby deg Pinex Forte 500 mg/30mg tabletter eller Altermol 500 mg/30mg tabletter, som anses som likeverdige legemidler.


Varselet gjelder følgende preparater: Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma»

Mangel på Provera

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.03.2019


Det er meldt mangel på Provera 10 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger med medroksyprogesteornacetat 5 mg eller 10 mg tabletter. Følg nøye med på rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Provera «Pfizer»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med levomepromazinhydroklorid, dersom de har utenlandske pakninger tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og100 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med akarbose dersom de har utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Alvesco

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 19.11.2018


Det er for tiden mangel på Alvesco. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Alvesco «AstraZeneca»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Du kan derfor få portugisiske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Det er uvisst når Carduran CR er tilbake. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Apoteket kan derfor tilby deg utenlandske pakninger med prednisolon, dersom de har utenlandske pakningerne er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»