Varsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 28.02.2021, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Naproxen-E

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.02.2021

Det er mangel på Naproxen-E 375 mg, enterotabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med naproksen. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Naproxen-E «Mylan»

Mangel på Sivextro tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.02.2021

Det er mangel på Sivextro 200 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med tedizolid. Kontakt legein din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Sivextro «MSD»

Mangel på Lomudal øyedråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.02.2021

Det er mangel på Lomudal 40 mg/ml øyedråper. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med natriumkromoglikat. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Lomudal «sanofi-aventis»

Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med bendroflumetiazid, kaliumklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Risiko for akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) ved overgang til Alkindi

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.02.2021

Ta ekstra dose med Alkindi dersom du nylig har byttet fra tilsvarende hydrokortisonpreparater og føler deg trett, får hodepine, kaster opp eller opplever lav kroppstemperatur. Ta kontakt med lege med en gang dersom du opplever slike symptomer.

Lenke til SLV

Alkindi «Diurnal»

Mangel på Fluoxetin dispergerbare tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.02.2021

Det er mangel på Fluoxetin 20 mg dispergerbare tabletter. Dersom apoteket ikke kan tilby deg dispergerbare tabletter, kapsler eller tabletter med fluoksetin må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Fluoxetin Sandoz «Sandoz»

Mangel på Diprotit øredråper

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Det er mangel på Diprotit 0,05% øredråper. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med betametason. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Diprotit «Evolan Pharma»

Mogadon 5 mg tabletter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Mogadon 5 mg tabletter meldes midlertidig utgått fra 01.02.2021. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med nitrazepam. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Mogadon «Meda»

Mangel på Colrefuz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.01.2021

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kolkisin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Colrefuz «Actavis»

Mangel på Alimemazin Evolan

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.01.2021

Det er mangel på Alimemazin 20 mg kapsler. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alimemazin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Alimemazin Evolan «Evolan Pharma»

Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.01.2021

Mangel på Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Marcain-Adrenalin «Aspen»

Mangel på Competact tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.01.2021

Det er mangel på Competact 15mg/850mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med metformin og pioglitazon. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Competact «Takeda»

Mangel på Liothyronin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.01.2021

Det er for tiden mangel på Liothyronin tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger som heter Thybon på apoteket. Vær nøye med å følge råd fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Liothyronin «Takeda»

Mangel på Lixiana

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.01.2021

Det er mangel på Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med virkestoffet edoksaban. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Lixiana «Daiichi Sankyo»

Mangel på Digoxin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.01.2021

Det er mangel på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda". På grunn av mangelen på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda" kan du bli tilbudt Lanoxin 250 mikrogram tabletter fra Aspen Pharma. Dersom apoteket ikke kan tilby deg Digoxin eller Lanoxin må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Lenke til SLV

Digoxin Takeda «Takeda»

Mangel på Movicol Junior

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.01.2021

Det er mangel på Movicol Junior pulver til mikstur. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med makrogol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Movicol Junior «Norgine»

Mangel på Hydroxyzine

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.01.2021

Det er mangel på Hydroxyzine 10 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroksyzin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Hydroxyzine Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Yaz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2020

Det er mangel på Yaz 0,02 mg/3 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med drospirenon, etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Yaz «Bayer AB»

Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2020

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med bendroflumetiazid og kaliumklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Centyl med kaliumklorid, Centyl mite med kaliumklorid «Karo Pharma»

Mangel på Qlaira

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.11.2020

Det er mangel på Qlaira tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med samme kombinasjon av østradiol og dienogest. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Qlaira «Bayer AB»

Mangel på Skinoren krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 12.11.2020

Det er mangel på Skinoren 20% krem. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med azelainsyre. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Skinoren «LEO»

Mangel på Pranolol tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.11.2020

Det er mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med propranolol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Pranolol «Actavis»

Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2020

Det er mangel på Gardasil 9 «MSD Vaccins». Forventet leveringstid er 1. kvartal 2021 Pasienter som bruker eller skal bruke Gardasil 9 bør få informasjon om at de kan få et utenlandske pakninger av Gardasil 9 på apoteket. De utenlandske pakningene inneholder ikke kanyler.

Lenke til SLV

Gardasil 9 «MSD Vaccins»

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.07.2020

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt. Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret. Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus. Apoteketl kan tilby deg utenlandske pakninger med desmopressin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Octostim «Ferring Legemidler AS», Minirin «Ferring Legemidler AS»

Ery-Max kapsler meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.07.2020

Ery-Max 250 mg kapsler, 100 stk meldes midlertidig utgått fra 01.07.2020 Ery-Max 250 mg kapsler, 30 og 40 stk meldes midlertidig utgått fra 01.12.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med erytromycin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Ery-Max «Meda»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2020

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mcg. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Estradot «Novartis»

Mangel på Synfase

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.06.2020

Det er mangel på Synfase tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med noretisteron/etinyløstradiol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Synfase «Pfizer»

Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 05.06.2020

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med sulfasalazin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig. På grunn av begrenset tilgang på utenlandske pakninger av Salazopyrin EN 500 mg kan legen bytte fra sulfasalazin enterotabletter til sulfasalazin tablett eller mikstur, eller til en annen behandling. Vær oppmerksom på at doseringen kan være annerledes dersom du har fått forskrevet en annen behandling/annet preparat fra legen.

Lenke til SLV

Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020

Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Du kan derfor få utenlandske pakningerpå apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksine (Pneumovax) i 2020.

Lenke til SLV

Pneumovax «MSD»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019

Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alprostadil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Caverject Dual «Pfizer»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019

Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Lenke til SLV

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.

Lenke til SLV

Adalat Oros «Bayer AB»

Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2018

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur og Questran Loc 4 g pulver til mikstur. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med kolestyramin, Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.

Lenke til SLV

Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Stesolid injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2018

Det er for tiden mangel på Stesolid injeksjonsvæske, emulsjon. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

Lenke til SLV

Stesolid «Actavis»

Furadantin 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017

Furadantin 50 mg, 100 tabletter meldes midlertidig utgått. Pasienter som bruker Furadantin kan få utenlandske pakninger med nitrofurantoin, som er virkestoffet i Furadantin.

Lenke til SLV

Furadantin «Meda»