Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.03.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Sobril

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2019


Det er mangel på Sobril 25, 49 og 100 tabletter i styrkene 10 mg, 15 mg og 25 mg. Apoteket kan tilby deg utenlandske pakninger med oksazepam i stedet. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sobril «Pfizer»

Mangel på Remeron-S 30 mg smeltetabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2019


På grunn av mangelen på Remeron 30 mg smeltetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med mirtazapin smeltetabletter. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Remeron, Remeron-S «MSD»

Avbrudd i legemiddelforsyningen av Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 28.02.2019


Det er mangel på Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Etalpha «LEO»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Dostinex 0,5 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Dostinex «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.02.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.01.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram tabletter. Du kan derfor få pakninger fra Orifarm eller 2care4 eller fra utlandet med digoksin tabletter på apoteket. Ved bytte av digoksinmedisin må du umiddelbart kontakte legen din for kontroll.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Risiko for betennelse i bukspyttkjertelen og strengere prevensjonsråd ved bruk av karbimazol

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.01.2019


Ta kontakt med legen din dersom du er i behandling med karbimazol og opplever sterke smerte i magen eller føler deg uvel, dette kan være tegn på akutt bukspyttkjertelbetennelse. Karbimazol skal ikke brukes under svangerskap med mindre legen din har vurdert at dette er nødvendig.


Varselet gjelder følgende preparater: Neo-Mercazole «Amdipharm»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB»

Nye restriksjoner for bruk av valproat hos fertile kvinner - graviditetsforebyggende program innført

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 15.11.2018


Alle fertile kvinner som bruker valproat skal også følge et graviditetsforebyggende program. Snakk med legen din for mer informasjon. Dette gjelder både nye og nåværende brukere av valproat. Viktig: kvinner må ikke slutte å bruke valproat uten først å diskutere det med legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Orfiril «2care4», Orfiril, Orfiril Retard, Orfiril long «Desitin», Orfiril long «2care4», Orfiril «Orifarm»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Calcium-Sandoz. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Furadantin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.12.2017


Det er for tiden mangel på Furadantin 50 mg tabletter. Det kan hende du være du får en utenlandsk pakning på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Furadantin «Meda»