Organisasjoner

Institutt for farmasi

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø

Farmasibygget

9037 Tromsø

Telefon: 77 64 61 50

Telefaks: 77 64 61 51

E-post: postmottak@farmasi.uit.no

uit.no/farmasi