Organisasjoner

Giftinformasjonen

Folkehelseinstituttet

Smittevern, miljø og helse

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Telefon: 22 59 13 00

Telefaks: 22 60 85 75

E-post: giftinformasjonen@fhi.no

www.giftinfo.no