Organisasjoner

Giftinformasjonen

Folkehelseinstituttet

Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Telefon: 22 59 13 00

Telefaks: 22 60 85 75

E-post: giftinformasjonen@fhi.no

www.giftinfo.no