Organisasjoner

Den norske legeforening

Akersg. 2

Postboks 1152 Sentrum

0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00

Telefaks: 23 10 90 10

E-post: legeforeningen@legeforeningen.no

www.legeforeningen.no