OrganisasjonerApotekforeningen

Slemdalsv. 1

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00

Telefaks: 22 60 81 73

E-post: apotekforeningen@apotek.no

www.apotek.no