Oftagel

Santen


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Karbomer)ØYEGEL 2,5 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 974P 2,5 mg, benzalkoniumklorid, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEGEL, endosebeholdere 2,5 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 974P 2,5 mg, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av syndromet «tørre øyne».

Dosering

Voksne, inkl. eldre: 1 dråpe dryppes i hvert øye 1-4 ganger daglig, med regelmessige intervaller, alt etter grad av øyebesvær.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt med samme doser anbefalt for voksne er etablert gjennom klinisk erfaring.
Administrering: 1 dråpe gel dryppes i nedre konjunktivalsekk. Dråpespissen skal ikke berøre øyet eller øyelokket, se pakningsvedlegg. Ved bruk av flere øyedråper, bør de administreres med 15 minutters mellomrom. Oftagel bør administreres sist. Flaske: Etter drypping settes korken på og flasken oppbevares loddrett med dråpespissen nedover slik at det blir lettere å få ut dråper ved neste drypping. Endosebeholdere: Kun til engangsbruk. Inneholder nok til behandling av begge øynene. Skal kastes etter bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved fortsatt/forverring av symptomer bør pasienten vurderes av lege. Flaske: Benzalkoniumklorid kan absorberes av og misfarge kontaktlinser. Pasientene bør instrueres til å vente i 30 minutter etter drypping før en setter inn kontaktlinser. Benzalkoniumklorid har i sjeldne tilfeller ført til keratophatia punctata og/eller ulcererende keropati. Bilkjøring og betjening av maskiner: Uklart syn kan forekomme i noen minutter etter drypping, og pasienten bør vente til dette har gått over.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke undersøkt. Forsiktighet bør utvises.
Amming: Ikke undersøkt. Forsiktighet bør utvises.

 

Bivirkninger

Mild, forbigående svie etter drypping. Kortvarig uklart syn etter drypping inntil gelen har fordelt seg jevnt over øyets overflate.
Mild, forbigående svie etter drypping. Kortvarig uklart syn etter drypping inntil gelen har fordelt seg jevnt over øyets overflate.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Flytende øyegel basert på hydrofil polymer med høy molekylvekt.
Virkningsmekanisme: Danner en gjennomsiktig, smørende og fuktende film på øyets overflate som midlertidig kompenserer for utilstrekkelig tåreproduksjon. pH (7,3) og osmolalitet tilsvarer normal tårefilm. Viskositet (700 mPas) er større enn for kunstig tårevæske, og inndrypping behøves ikke så ofte.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤25°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Flaske: Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Oftagel, ØYEGEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg/g10 g (plastflaske m/dråpespiss)
404426
Blå resept
Byttegruppe
*F

Oftagel, ØYEGEL, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg/g30 × 0,5 g (endosebeholdere)
022845
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2015