Medisiner og sol

Noen medisiner kan gjøre at du blir mer ømfintlig for sollys. Dette kalles for fotosensibilisering og viser seg som oftest som en solforbrenning med rød hud, hevelse og blemmer. Det rammer først og fremst steder på kroppen som er eksponert for lys, slik som ansikt, nakke, hals, hender og føtter, men det kan også spre seg til områder som ikke har fått sol. For å unngå fotosensibilisering ved bruk av visse medisiner, er det viktig å beskytte seg mot solen.

Fotosensibilitet

Medisiner og
sol» Vis større bildeFotosensibilisering skyldes at noen medisiner absorberer sollys, noe som gir skade på huden. I Norge er sollyset i lavlandet som oftest ikke kraftig nok til å gi slike reaksjoner. Vanligvis kreves det høyere lysdoser, som kan oppleves ved sjøen, i påskefjellet, i solarier og ved opphold i sydligere strøk.

Hvilke medisiner kan gi fotosensibilitet?

Eksempler på medisiner som kan gi fotosensibilitet:

Medisintype

Virkestoff

Antibiotika

Ciprofloksacin, ofloksacin, doksysyklin, tetrasyklin, sulfametoksazol

NSAID

Ketoprofen, naproksen, piroksikam

Vanndrivende medisiner

Hydroklortiazid, furosemid, bumetanid, bendroflumetiazid

Hjertemedisiner

Amiodaron

Medisiner mot psykiske lidelser

Doksepin, klorpromazin

Kombinasjonen p-piller og sol kan gi pigmentflekker, men dette er mindre vanlig.
Les medfølgende pakningsvedlegg eller ta kontakt med lege/apotek dersom du er usikker på om medisinen du bruker kan gi hudreaksjoner i solen.

Forebygging av fotosensibilitet

For å unngå hudreaksjoner er det best å være føre var, og redusere soleksponeringen. Bruk solbriller og klær, samt solkrem med høy faktor som beskytter mot både UVA- og UVB-stråling. I tillegg bør en unngå å være i solen midt på dagen når den er på sitt sterkeste.

Behandling

Fotosensibilitet kan lindres med fuktige, kjølende omslag. Dersom du har fått en kraftig forbrenning bør du kontakte lege.