Generelle legemiddelråd

 1. Bruk alltid legemidlet slik som legen har angitt. Dette betyr at du skal ta legemidlet
  • i riktige mengder
  • på riktig måte
  • på de tidspunktene du har fått beskjed om
  • i den perioden som er angitt
 2. Kontakt lege eller apotek dersom du er i tvil om hvordan du skal ta legemidlet.
 3. Les alltid pakningsvedlegget nøye før du tar et nytt legemiddel.
 4. Ta kontakt med lege eller apotek dersom du føler deg uvel på grunn av legemidlet du bruker.
 5. Skriv opp navnet dersom det er et legemiddel du ikke tåler. Da vil du kunne gi sikker beskjed når du senere oppsøker lege, eller dersom du skulle bli innlagt på sykehus.
 6. Informer alltid legen din om alle legemidler og eventuelt naturmidler som du bruker. Ta med deg en legemiddelliste eller de legemidlene/naturmidlene du bruker dersom du oppsøker en ny lege eller blir innlagt på sykehus.
 7. Bruk ikke legemidler som er blitt til overs etter en kur, uten at du har snakket med legen om det.
 8. Gamle legemidler og legemidler som du ikke bruker lenger skal leveres til apoteket for destruksjon.
 9. Gi aldri bort legemidler som du har fått på resept til andre. Ta heller aldri i mot slike legemidler fra andre.
 10. Oppbevar legemidlene slik at barn ikke kan få tak i dem.
 11. Vær særlig forsiktig med legemidler
  • når du gir dem til barn
  • når du er gravid eller ammer
  • når du bruker andre legemidler fra før
 12. Du bør ikke innta alkohol og søvnfremmende eller beroligende legemidler samtidig. Rød varseltrekant på legemiddelpakningen betyr at du skal være forsiktig i trafikken eller ved risikofylt arbeid. Vær oppmerksom på at legemidler som ikke er merket med rød varseltrekant også kan påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Spør legen eller på apoteket dersom du er i tvil.