Legemidler og forgiftninger

I for store doser kan alle legemidler, reseptfrie som reseptpliktige, medføre forgiftninger. Årsaken til økt inntak av legemidler kan være utilsiktet feildosering, ønske om økt effekt, forsøk på selvmord eller ulykker der barn har spist tabletter. For barn kan en enkelt tablett av et farlig legemiddel i noen tilfeller være nok til å gi en alvorlig forgiftning. Når en mulig forgiftning er oppdaget, er det viktig straks å ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00, for informasjon om hva som må gjøres. Ikke vent til symptomene opptrer! Behandling av forgiftningstilfeller skjer stort sett på grunnlag av opplysninger om hvilket legemiddel som er årsak til forgiftningen (ta med pakningen til sykehuset), hvor mye som er tatt, og hvor lang tid det er gått siden det ble tatt. Forgiftninger vil avhengig av alvorlighetsgrad kunne sees an hjemme, følges opp på legevakt eller behandles på sykehus.

Medisinsk kull

Kull binder seg til mange stoffer, deriblant de fleste legemidler. Bindingen skjer i magesekken og i tarmen, og dette hemmer opptaket til blodet. Dermed reduseres risikoen for forgiftning. Kull (helst kullmikstur) bør finnes i alle medisinskap, slik at det er lett tilgjengelig. Kull er i seg selv helt ufarlig, selv i høye doser, men det er ikke alltid riktig eller nødvendig å gi kull. Du bør derfor kontakte lege eller Giftinformasjonen før du eventuelt gir kull. Kull skal blant annet ikke gis til bevisstløse personer, barn under 9 måneder som ikke er vant til å ta til seg fast føde eller etter inntak av etsende stoffer eller petroleumslignende produkter (for eksempel tennvæske eller white spirit).

Brekninger

I svært sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å fremkalle brekninger for å redusere risikoen for forgiftning. Tømming av magesekken (ventrikkelskylling) på sykehus er i de fleste tilfeller en bedre behandling, hvis det er nødvendig. Brekninger skal vanligvis ikke fremkalles hjemme, og aldri ved bevisstløshet, kramper eller etter inntak av etsende stoffer eller petroleumslignende produkter (for eksempel tennvæske eller white spirit). Søk alltid råd hos Giftinformasjonen først.