Legemidler og idrett - doping

Med doping mener man i dagligtale forsøk på å øke konkurransedyktigheten i idretten ved hjelp av legemidler. I idrettssammenheng er denne definisjonen utvidet og omfatter:
  • Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve
  • Bruk av stoffer og metoder på dopinglista
  • Unnlate å møte til kontroll
  • Bryte krav til utøverinformasjon/tilgjengelighet
  • Forfalske, forbytte eller ødelegge dopingprøve
  • Besitte stoff eller metode forbudt på dopinglista
  • Tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra stoffer eller metoder på dopinglista
  • Forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode
Alt dette kan bli regnet som brudd på dopingbestemmelsene.
Doping» Vis større bildeVed alle internasjonale mesterskap og konkurranser gjennomføres det dopingkontroller, og det foretas også et betydelig antall dopingkontroller i treningsperioder. Dette gjøres for å hindre inntak av stoffer med kort sporbarhet i blod/urin og langvarige effekter på kroppen (for eksempel EPO, veksthormon/vekstfaktorer, anabole androgene steroider). Kontrollene utføres ved at det tas blodprøver og/eller urinprøver.
De mest vanlige dopingmidlene er legemidler som stimulerer sentralnervesystemet, midler som virker vevs-/muskeloppbyggende (for eksempel anabole androgene steroider) og bloddoping. Brukt over lengre tid kan flere av disse midlene føre til betydelige bivirkninger og risiko for varige alvorlige helsemessige konsekvenser.
Mens noen idrettsutøvere bruker legemidler for å øke prestasjonene, lider andre av akutte og kroniske sykdommer og er avhengig av legemidler i hverdagen. Mange alminnelig brukte legemidler finnes på listen over dopingmidler. Ved behov for medisinsk behandling er det derfor viktig å gi legen beskjed dersom en driver med aktiv idrett, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler, eventuelt kan legen finne frem til alternative legemidler som ikke står på dopinglisten. Dersom legen mener at det ikke er tilrådelig eller ønskelig å bruke et annet legemiddel, så må regler for medisinsk fritak følges. Du finner informasjon om dopingstatus for alle legemidler øverst i Felleskatalogtekstene.
For mer informasjon om doping, se Antidoping Norge http://www.antidoping.no/