Medisiner og bivirkninger

En bivirkning er en uønsket virkning av en medisin. Dette omfatter alt fra milde, kortvarige ubehag som for eksempel kvalme rett etter inntak av en tablett, til mer alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger. Alle medisiner kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker en medisin får bivirkninger. Ubehag og plager som oppstår under behandlingen kan være en bivirkning av medisinen, men det kan også være en følgetilstand av selve sykdommen.

Hva aksepteres av bivirkninger?

Ved godkjenning av en medisin vil myndighetene vurdere om nytten ved å bruke medisinen er større enn risikoen. Hva som aksepteres av bivirkninger avhenger av sykdommen som medisinen skal brukes mot. Ved mindre alvorlige sykdommer, som for eksempel forkjølelse, er det ikke akseptabelt med mange eller alvorlige bivirkninger. Ved mer alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft, tillates det at medisinen har flere og mer alvorlige bivirkninger.

Får alle som tar en medisin bivirkninger?

Selv om alle medisiner kan gi bivirkninger så vil ikke det si at alle som bruker en medisin får bivirkninger. Det er svært vanskelig å forutsi hvem som vil få bivirkninger, da dette avhenger av blant annet individuelle forhold og hvor høy dosen er.

Hvor ofte sees bivirkninger?

Det varierer fra medisin til medisin hvor ofte det oppstår bivirkninger, hva slags bivirkninger som oppstår og hvor alvorlige de er. Bivirkningene som er oppgitt i Felleskatalogtekstene og i pakningsvedleggene er inndelt etter hvor ofte de forekommer.
En bivirkning kalles
  • svært vanlig hvis flere enn 10 av 100 personer får bivirkningen (mer enn 10%)
  • vanlig hvis høyst 10 av 100 personer får bivirkningen (1-10%)
  • mindre vanlig hvis høyst 1 av 100 personer får bivirkningen (0,1-1%)
  • sjelden hvis høyst 1 av 1000 personer får bivirkningen (0,01-0,1%)
  • svært sjelden hvis høyst 1 av 10 000 personer får bivirkningen (mindre enn 0,01%)
Det er selvfølgelig størst risiko for å få de mest vanlige bivirkningene, men disse er som oftest også de minst alvorlige.

Hvordan kan en redusere risikoen for å få bivirkninger?

Først og fremst så er det viktig å ta medisinen på riktig måte, slik som du har avtalt med legen. I tillegg er det viktig å være klar over at bruk av flere medisiner samtidig kan føre til at effekter/bivirkninger kan forsterkes eller svekkes. Det er derfor viktig at du informerer legen dersom du bruker flere medisiner, slik at uheldige kombinasjoner kan unngås.

Hva gjør du dersom du får bivirkninger?

Dersom du får symptomer eller bivirkninger som er veldig plagsomme, som føles alvorlige eller som ikke står nevnt i pakningsvedlegget, så bør du oppsøke lege eller apotek. Dere kan da sammen finne ut hvordan dette bør håndteres.

Hvordan kan du melde bivirkninger?

Du kan selv melde bivirkninger til Legemiddelverket ved å bruke skjemaet som du finner her https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Du kan også ta kontakt med lege, tannlege eller apotek.