Medisiner og bilkjøring

I Vegtrafikkloven står det som følger: ’Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.’
Bilkjøring» Vis større bildeVisse medisiner vil hos svært mange personer påvirke kjøreferdighetene og evnen til å foreta presisjonskrevende og risikofylt arbeid, ved at oppmerksomheten sløves og reaksjonsevnen forandrer seg. Det kan være gjennom døsighet, tretthet, nedsatt evne til å utføre raske bevegelser eller til å kunne ta hurtige avgjørelser. Tatt sammen med kun små mengder alkohol kan denne effekten forsterkes. Mange trafikkfarlige medisiner er merket med en rød varseltrekant på pakningen. I tillegg er det noen medisiner som kan påvirke evnen til å kjøre bil som ikke er merket, og du vil da kunne finne informasjon i pakningsvedlegget. Den sløvende effekten er ofte størst i begynnelsen av behandlingen og avtar gjerne etter en tids bruk når kroppen har vent seg til medisinen.
Følgende medisiner er i særlig grad kjent for å kunne påvirke kjøreferdighetene:
  • Sentralstimulerende medisiner som brukes for eksempel mot ADHD eller narkolepsi
  • Sovemedisiner og beroligende medisiner
  • Medisiner mot reisesyke og eldre allergimedisiner
  • Sterke smertestillende medisiner
  • Sterke hostestillende medisiner som inneholder for eksempel kodein
  • Medisiner mot rusavhengighet
  • Eldre medisiner mot depresjon
Det finnes også andre typer medisiner som kan påvirke kjøreferdighetene. I visse tilfeller så må en også ta sykdommen med i betraktningen for å kunne si noe om en eventuell påvirkning på evnen til å kjøre bil. Dette gjelder bl.a. ved epilepsi, diabetes og hjertesykdom. I tillegg vil samtidig bruk av flere medisiner kunne medføre påvirkning, selv om medisinene hver for seg ikke nødvendigvis ville gitt påvirkning.