Natriumklorid Noridem

Noridem


Oppløsnings- og fortynningsvæske, samt skyllemiddel.

V07A B- (Natriumklorid)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumklorid 9 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Hjelpemiddel og fortynningsvæske ved infusjon av forlikelige legemidler samt fortynning eller rekonstituering av legemidler for parenteral administrering. Skylling av i.v.-katetre, som primervæske ved hemodialyseprosedyrer og ved igangsetting og avslutning av blodoverføringer uten hemolyse av røde blodceller. Kan også tilsettes forlikelige karbohydratoppløsninger slik som dekstrose i vann, for å lage elektrolytter.

Dosering

Volum og administreringshastighet vil bli bestemt av legemidlet som tilsettes.
Administrering Til parenteral bruk. Bruksanvisningen for legemidlet som tilsettes vil bestemme administreringsmåten. Oppløsningen skal kun benyttes dersom den er klar og uten synlige partikler.

Kontraindikasjoner

Hypernatremi, hyperkloremi samt kontraindikasjoner relatert til legemidlet som tilsettes.

Forsiktighetsregler

Premature eller nyfødte født til termin kan ha svært høye natriumnivåer pga. umoden nyrefunksjon. Hos premature og nyfødte født til termin skal gjentatte injeksjoner av natriumklorid derfor kun gis etter bestemmelse av natriumnivået i serum. Natriumklorid må brukes med forsiktighet hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt, pulmonalt eller perifert ødem, nedsatt nyrefunksjon, preeklampsi, hyperaldosteronisme eller andre tilstander og behandlinger (f.eks. kortikosteroider) forbundet med natriumretensjon.

Interaksjoner

Ingen kjente ved bruk som fortynningsvæske eller primervæske.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen risiko for skadelige effekter for den gravide, fosteret eller det diende barnet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administrering av mengder som kan gi bivirkninger er lite sannsynlig, da ampullene inneholder maks. 20 ml.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringIsoton natriumkloridoppløsning.

Oppbevaring og holdbarhet

Kastes etter engangsbruk, ev. ubrukt restinnhold kastes. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter anbrudd. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som ikke bør være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Natriumklorid Noridem, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
9 mg/ml 50 × 10 ml (amp.)
028417
- * F
20 × 20 ml (amp.)
028439
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Natriumklorid Noridem INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 9 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.07.2019


Sist endret: 16.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)