Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


V08C A
Paramagnetiske kontrastmidler
 V08C A01
Gadopentetsyre
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 0,00102 kg
Miljørisiko: Bruk av gadopentetsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadopentetsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadopentetsyre er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 07.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
 V08C A04
Gadoteridol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av gadoteridol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Gadoteridol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadoteridol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 11.10.2022) er utarbeidet av Bracco.
 V08C A08
Gadobensyre
 
PNEC: 111 μg/liter
Salgsvekt: 0,09686 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobensyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobensyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gadobensyre er persistent, da data mangler.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 06.10.2020) er utarbeidet av Bracco.
 V08C A09
Gadobutrol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 37,93106 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobutrol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobutrol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadobutrol er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 22.11.2022) er utarbeidet av Bayer.
 V08C A10
Gadoksetinsyre
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 0,01263 kg
Miljørisiko: Bruk av gadoksetinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadoksetinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadoksetinsyre er potensielt persistent.

Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.


Miljøinformasjonen (datert 14.12.2022) er utarbeidet av Bayer.