Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N05C D
Benzodiazepinderivater
 N05C D02
Nitrazepam
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitrazepam kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitrazepam har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitrazepam er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2017) er utarbeidet av Recip AB.
N05C F
Benzodiazepinlignende midler
 N05C F01
Zopiklon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av zopiklon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Zopiklon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at zopiklon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 14.05.2019) er utarbeidet av Meda.
 N05C F02
Zolpidem
 
PNEC: 2,2 μg/liter
Salgsvekt: 118,030847 kg
Miljørisiko: Bruk av zolpidem gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zolpidem har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zolpidem er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
N05C H
Melatoninreseptoragonister
 N05C H01
Melatonin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av melatonin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Melatonin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at melatonin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
N05C M
Andre hypnotika og sedativer
 N05C M06
Propiomazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av propiomazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Propiomazin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at propiomazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 29.03.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
 N05C M09
Valerianarot
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.