Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


N05A A
Fentiaziner med alifatisk sidekjede
 N05A A02
Levomepromazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av levomepromazin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Levomepromazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levomepromazin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 23.01.2020) er utarbeidet av Sanofi AB.
N05A D
Butyrofenonderivater
 N05A D01
Haloperidol
 
PNEC: 1,4 μg/liter
Salgsvekt: 2,179186 kg
Miljørisiko: Bruk av haloperidol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Haloperidol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at haloperidol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av Janssen.
N05A H
Diazepiner, oksazepiner, tiazepiner og oksepiner
 N05A H02
Klozapin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klozapin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klozapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klozapin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2019) er utarbeidet av Teva.
 N05A H03
Olanzapin
 
PNEC: 1,1 μg/liter
Salgsvekt: 58,795334 kg
Miljørisiko: Bruk av olanzapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Olanzapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Olanzapin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
 N05A H04
Kvetiapin
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 2 330,26725 kg
Miljørisiko: Bruk av kvetiapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kvetiapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kvetiapin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 10.09.2018) er utarbeidet av AstraZeneca.
N05A N
Litium
 N05A N01
Litium
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av Karo Pharma.
N05A X
Andre antipsykotika
 N05A X08
Risperidon
 
PNEC: 5,8 μg/liter
Salgsvekt: 5,485459 kg
Miljørisiko: Bruk av risperidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Risperidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Risperidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2020) er utarbeidet av Janssen.
 N05A X12
Aripiprazol
 
PNEC: 0,261 μg/liter
Salgsvekt: 26,40699 kg
Miljørisiko: Bruk av aripiprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aripiprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aripiprazol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 23.09.2019) er utarbeidet av Otsuka Pharma Scandinavia.
 N05A X13
Paliperidon
 
PNEC: 250 μg/liter
Salgsvekt: 1,621804 kg
Miljørisiko: Bruk av paliperidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paliperidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paliperidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 16.09.2019) er utarbeidet av Janssen.