Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


M05B A
Bisfosfonater
 M05B A04
Alendronsyre
 
PNEC: 110 μg/liter
Salgsvekt: 139,206252 kg
Miljørisiko: Bruk av alendronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alendronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alendronsyre brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
 M05B A08
Zoledronsyre
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 0,195674 kg
Miljørisiko: Bruk av zoledronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zoledronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zoledronsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2020) er utarbeidet av Novartis.
M05B X
Andre midler med effekt på benstruktur og mineralisering
 M05B X04
Denosumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 M05B X06
Romosozumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.06.2020) er utarbeidet av UCB Nordic.