Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


L03A A
Kolonistimulerende faktorer
 L03A A02
Filgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2023) er utarbeidet av Pfizer.
 L03A A10
Lenograstim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2021) er utarbeidet av Sanofi AB.
 L03A A13
Pegfilgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2023) er utarbeidet av Pfizer.
 L03A A14
Lipegfilgrastim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2021) er utarbeidet av Teva.
L03A B
Interferoner
 L03A B07
Interferon beta-1a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.03.2022) er utarbeidet av Biogen Sweden.
 L03A B08
Interferon beta-1b
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2022) er utarbeidet av Novartis.
 L03A B13
Peginterferon beta-1a
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.03.2023) er utarbeidet av Biogen Sweden.
L03A X
Andre immunstimulerende midler
 L03A X03
BCG-vaksine
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.11.2022) er utarbeidet av MSD.
 L03A X13
Glatirameracetat
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2020) er utarbeidet av Teva.
 L03A X14
Histamindihydroklorid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2022) er utarbeidet av ALK Nordic.
 L03A X16
Plerixafor
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av plerixafor kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Plerixafor har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at plerixafor er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.02.2023) er utarbeidet av Sanofi AB.