Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J07A F
Difterivaksiner
 J07A F01
Difteritoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
J07A G
Haemophilus influenzae B-vaksiner
 J07A G01
Haemophilus influenzae B, konjugert renset antigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 09.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07A H
Meningokokkvaksiner
 J07A H01
Meningokokk A, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H04
Meningokokk A, C, Y, W-135, tetravalent renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H06
Meningokokk B, yttermembranvesikler (OMV)
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H07
Meningokokk C, konjugert renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 17.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 J07A H09
Meningokokk B, multikomponentvaksine
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
J07A L
Pneumokokkvaksiner
 J07A L01
Pneumokokk, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.05.2017) er utarbeidet av MSD.
J07A M
Tetanusvaksiner
 J07A M01
Tetanustoksoid
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
J07A N
Tuberkulosevaksiner
 J07A N01
Tuberkulose, levende svekket
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.11.2017) er utarbeidet av Scandinavian Biopharma.
J07A P
Tyfoidvaksiner
 J07A P03
Tyfoid, renset polysakkaridantigen
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.