Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


J02A C
Triazolderivater
 J02A C01
Flukonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flukonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Flukonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flukonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.
 J02A C02
Itrakonazol
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 2,28126 kg
Miljørisiko: Bruk av itrakonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Itrakonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Itrakonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
 J02A C03
Vorikonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av vorikonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av vorikonazol kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at vorikonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
 J02A C04
Posakonazol
 
PNEC: 4,1 μg/liter
Salgsvekt: 8,25667 kg
Miljørisiko: Bruk av posakonazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Posakonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Posakonazol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.04.2020) er utarbeidet av MSD.
J02A X
Andre antimykotika til systemisk bruk
 J02A X04
Kaspofungin
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 0,18299 kg
Miljørisiko: Bruk av kaspofungin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Kaspofungin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Kaspofungin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.11.2019) er utarbeidet av MSD.
 J02A X05
Mikafungin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av mikafungin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av mikafungin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at mikafungin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Astellas Pharma.
 J02A X06
Anidulafungin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av anidulafungin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av anidulafungin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at anidulafungin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.05.2018) er utarbeidet av Teva.