Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt

H
HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, UNNTATT KJØNNSHORMONER OG INSULINER
H01
Hypofyse-, hypothalamushormoner og analoger
H01A
Hypofyseforlapphormoner og analoger
H01A B
Tyreotropin
 H01A B01
Tyreotropin alfa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
H01A C
Somatropin og somatropinagonister
 H01A C01
Somatropin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 H01A C03
Mecasermin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av IPSEN.
H01B
Hypofysebaklapphormoner
H01B A
Vasopressin og analoger
 H01B A02
Desmopressin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2018) er utarbeidet av Ferring.
 H01B A04
Terlipressin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.12.2019) er utarbeidet av Pfizer.
H01B B
Oksytocin og analoger
 H01B B03
Karbetocin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.04.2019) er utarbeidet av Ferring.
H01C
Hypothalamushormoner
H01C B
Somatostatin og analoger
 H01C B02
Oktreotid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.07.2019) er utarbeidet av SUN Pharmaceutical.
 H01C B03
Lanreotid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.06.2017) er utarbeidet av IPSEN.
 H01C B05
Pasireotid
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 0,005396 kg
Miljørisiko: Bruk av pasireotid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Pasireotid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Pasireotid brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 22.10.2019) er utarbeidet av Novartis.
H01C C
Antigonadotropinfrisettende hormoner
 H01C C02
Cetrorelix
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av Merck.
H03
Thyreoideaterapi
H03A
Thyreoideapreparater
H03A A
Thyreoideahormoner
 H03A A01
Levotyroksinnatrium
 
PNEC: 497 μg/liter
Salgsvekt: 7,775856 kg
Miljørisiko: Bruk av levotyroksinnatrium gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levotyroksinnatrium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levotyroksinnatrium er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
 H03A A02
Liotyroninnatrium
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av liotyroninnatrium kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Liotyroninnatrium har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at liotyroninnatrium er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
H04
Pankreashormoner
H04A
Glykogenolytisk hormon
H04A A
Glykogenolytisk hormon
 H04A A01
Glukagon
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2018) er utarbeidet av Novo Nordisk.
H05
Kalsium homøostase
H05A
Parathyreoideahormoner og analoger
H05A A
Parathyreoideahormoner og analoger
 H05A A02
Teriparatid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 14.07.2017) er utarbeidet av Lilly.
H05B
Antiparathyreoideamidler
H05B X
Øvrige antiparathyreoideamidler
 H05B X01
Cinacalcet
 
PNEC: 0,5 μg/liter
Salgsvekt: 10,646647 kg
Miljørisiko: Bruk av cinacalcet gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Cinacalcet har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Cinacalcet er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Amgen.
 H05B X02
Parikalsitol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av parikalsitol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Parikalsitol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at parikalsitol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2018) er utarbeidet av AbbVie.
 H05B X04
Etelkalsetid
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.02.2018) er utarbeidet av Amgen.