Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


D06B B
Antivirale midler
 D06B B04
Podofyllotoksin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av podofyllotoksin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Podofyllotoksin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at podofyllotoksin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.05.2016) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 D06B B10
Imikvimod
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av imikvimod kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Imikvimod har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at imikvimod er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.