Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C09A A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
 C09A A01
Kaptopril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kaptopril kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Kaptopril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kaptopril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.07.2020) er utarbeidet av Teva.
 C09A A02
Enalapril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av enalapril kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Enalapril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at enalapril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 01.09.2020) er utarbeidet av MSD.
 C09A A03
Lisinopril
 
PNEC: 120 μg/liter
Salgsvekt: 122,7743 kg
Miljørisiko: Bruk av lisinopril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lisinopril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lisinopril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 19.11.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
 C09A A05
Ramipril
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 150,267105 kg
Miljørisiko: Bruk av ramipril gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ramipril har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ramipril er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 28.04.2022) er utarbeidet av Sanofi AB.
 C09A A06
Kinapril
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av kinapril kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av kinapril kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at kinapril er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.