Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


C02K X
Andre antihypertensiver
 C02K X01
Bosentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av bosentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bosentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at bosentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
 C02K X02
Ambrisentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av ambrisentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Ambrisentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at ambrisentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
 C02K X04
Macitentan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av macitentan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Macitentan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at macitentan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
 C02K X05
Riociguat
 
PNEC: 0,3 μg/liter
Salgsvekt: 0,058695 kg
Miljørisiko: Bruk av riociguat gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Riociguat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Riociguat er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.02.2020) er utarbeidet av MSD.