Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


B02B A
Vitamin K
 B02B A01
Fytomenadion
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 18.02.2020) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
B02B B
Fibrinogen
 B02B B01
Fibrinogen, humant
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
B02B C
Lokale hemostatika
 B02B C06
Trombin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
B02B D
Blodkoagulasjonsfaktorer
 B02B D02
Koagulasjonsfaktor VIII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.05.2020) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 B02B D04
Koagulasjonsfaktor IX
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 02.09.2020) er utarbeidet av Pfizer.
 B02B D05
Koagulasjonsfaktor VII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B02B D07
Koagulasjonsfaktor XIII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.05.2020) er utarbeidet av Baxter.
 B02B D08
Koagulasjonsfaktor VIIa
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.01.2019) er utarbeidet av Novo Nordisk.
 B02B D10
Von Willebrand faktor
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
 B02B D13
Koagulasjonsfaktor X
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2018) er utarbeidet av CSL Behring.
B02B X
Andre systemiske hemostatika
 B02B X04
Romiplostim
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 21.02.2018) er utarbeidet av Amgen.
 B02B X05
Eltrombopag
 
PNEC: 5,2 μg/liter
Salgsvekt: 2,90345 kg
Miljørisiko: Bruk av eltrombopag gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Eltrombopag har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Eltrombopag er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.01.2020) er utarbeidet av Novartis.
 B02B X06
Emicizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.