Miljørisiko i Norge – ATC-oversikt


A07A A
Antibiotika
 A07A A11
Rifaksimin
 
PNEC: 0,076 μg/liter
Salgsvekt: 129,14932 kg
Miljørisiko: Bruk av rifaksimin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rifaksimin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rifaksimin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 25.06.2019) er utarbeidet av Norgine.
 A07A A12
Fidaksomicin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fidaksomicin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fidaksomicin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fidaksomicin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2018) er utarbeidet av Astellas Pharma.