Antihistamin. Antiemetikum.

R06A E03 (Syklizin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 50 mg: Hver tablett inneh.: Syklizinhydroklorid 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Reisesyke, brekninger, svimmelhet, medikamentelt fremkalt kvalme og kvalme ved strålebehandling. Menieres syndrom.
Reseptfri bruk Reisesyke.

Dosering

Voksne og barn >12 år
1 tablett 1-2 timer før virkning ønskes. Maks. 3 doser pr. døgn.
Administrering Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Trangvinklet glaukom. Søvnapné. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter og helsepersonell skal være oppmerksomme på at legemidlets virkning på CNS kan innebære en risiko for tilvenning og misbruk. Den antiemetiske effekten av syklizin kan øke toksisiteten av alkohol når syklizin tas sammen med store mengder alkohol. Pga. utpregede antikolinerge egenskaper skal 1. generasjons antihistaminer som syklizin brukes med forsiktighet og med riktig medisinsk oppfølging hos eldre, og hos pasienter med glaukom, urinretensjon, obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen, leversykdom, feokromocytom, hypertensjon, epilepsi, prostatahypertrofi, myasthenia gravis, ulcerøs kolitt eller demens. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig hjertesvikt eller akutt myokardinfarkt. Hos slike pasienter kan syklizin gi et fall i hjertets minuttvolum forbundet med økt hjertefrekvens, gjennomsnittlig arterielt blodtrykk og pulmonalt arterietrykk. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan medføre døsighet, og forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og maskinbetjening.

Interaksjoner

Kan ha additive effekter på alkohol og andre midler som virker dempende på CNS, f.eks. hypnotika, beroligende midler, anxiolytika, anestesimidler, antipsykotika, barbiturater og nevroleptika. Kan øke MAO-hemmeres kardiotoksisitet. Forsterker TCAs antikolinerge virkning og nedsetter effekten av kolinesterasehemmere. Forsterker avslappende effekt av petidin. Kan motvirke de hemodynamiske fordelene ved opioidanalgetika. Pga. sin antikolinerge aktivitet kan syklizin øke bivirkningene av andre antikolinerge legemidler og ha en additiv antimuskarin virkning på andre antimuskarine substanser, som atropin og noen antidepressiver (både TCA og MAO-hemmere). Dosen bør justeres individuelt og pasienten overvåkes for bivirkninger. Kombinasjon bør unngås hos eldre.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen kjent risiko ved bruk under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerPerifere antikolinerge effekter og effekter på CNS. Ved høyere doser: Døsighet, svimmelhet. Ved overdosering: Eksitasjon, desorientering, svekket dømmekraft, hallusinasjoner, angst, takykardi, tåkesyn, munntørrhet, uro, kramper, hyperpyreksi og respirasjonsdepresjon.
BehandlingAntidot: Fysostigmin i.v.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHistamin H1-reseptorantagonist av piperazingruppen med antikolinerg og antiemetisk effekt.
VirkningsmekanismeEksakt mekanisme er ukjent. Syklizin øker tonus i nedre øsofagussfinkter og reduserer bevegelsesutløst kvalme. Mulig hemmende effekt på brekningssenteret.
AbsorpsjonCmax etter ca. 2 timer.
HalveringstidCa. 20 timer.

Pakninger uten resept

10 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Marzine, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 10 stk. (blister)
436972

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Marzine TABLETTER 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

10.01.2022


Sist endret: 14.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)