Lunixen

Tilman

Plantebasert sedativum. Beroligende middel.

ATC-nr.: N05C M09

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05C M09
Valerianarot
 
Miljørisiko: Bruk av plantebaserte legemidler gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Tørket valerianarotekstrakt 500 mg, tilsv. valerianarot 2-3 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Plantebasert legemiddel til bruk for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser.

Dosering

Pga. den gradvise økningen av effekt er ikke preparatet egnet for akutt intervenerende behandling av mild uro eller søvnforstyrrelser. For å oppnå optimal behandlingseffekt anbefales kontinuerlig bruk i 2-4 uker. Lege/apotek kontaktes hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 uker med kontinuerlig bruk.
Ungdom, voksne og eldre: Maks. daglig dose er 4 tabletter. For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig. For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Svelges med vann. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N05C M09
Ingen rapportert.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data mht. bruk hos gravide. Dyrestudier er utilstrekkelig mht. reproduksjonstoksisitet. Preparatet anbefales derfor ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Ukjent om valerianarot eller dets metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes. Preparatet er derfor kontraindisert under amming.
Fertilitet: Ingen kliniske data.

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Mage-tarmsymptomer (f.eks. kvalme, magekramper). Lege/apotek bør kontaktes ved andre bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ca. 20 g tørket valerianarot (tilsv. 7-10 tabletter) ga lette symptomer som tretthet, magekrampe, trykk over brystet/dyspné, ørhet, håndtremor og mydriasis, som forsvant innen 24 timer.
Behandling: Støttende.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N05C M09

Egenskaper

Klassifisering: Plantebasert legemiddel.
Virkningsmekanisme: Beroligende effekt er bekreftet i kliniske studier. Anbefalt dose forbedrer søvnlengde og -kvalitet. Effektene kan ikke med sikkerhet knyttes til noen kjente hjelpestoffer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen.

Sist endret: 06.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.11.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Lunixen, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
28 stk. (blister)
553096
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.