Loceryl

Galderma

Antimykotikum.

ATC-nr.: D01A E16

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMEDISINSK NEGLELAKK 5%: 1 ml inneh.: Amorolfinhydroklorid tilsv. amorolfin 50 mg, metakrylsyrekopolymer 150 000, triacetin, butylacetat, etylacetat, etanol.


Indikasjoner

Onykomykoser forårsaket av dermatofytter, gjær- og muggarter ytterst på neglen.

Dosering

Voksne: Appliseres 1-2 ganger ukentlig på angrepet finger- eller tånegl. Unngå å få lakk på huden utenfor neglen. Inneholder metakrylat som er et kjent kontaktallergen. Behandling fortsettes uten avbrekk, inntil neglen er regenerert og angrepne områder er kurert. Nødvendig behandlingstid avhenger av intensitet og lokalisering av infeksjonen. Vanlig er 6 måneder for fingernegler, og 9-12 måneder for tånegler.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke anbefalt pga. manglende erfaring.
Administrering: Bør brukes som følger: 1. Før første applikasjon er det viktig at det angrepne området, spesielt negleoverflaten, er filt ned så grundig som mulig. Negleoverflaten må så renses med en fuktig rengjøringskompress. Ved gjentatt applikasjon er det viktig at ev. rester av Loceryl eller kosmetisk neglelakk fjernes grundig før prosedyren gjentas. Neglefiler brukt på angrepne negler skal ikke brukes på friske negler. 2. Neglelakken appliseres, med spatelen, på hele overflaten av de angrepne neglene, og lakken får tørke. For hver negl dyppes spatelen i neglelakken, uten å avsette lakk på flaskehalsen. Kosmetisk neglelakk kan påføres tidligst 10 minutter etter påføring av Loceryl. Flasken skal holdes tett lukket.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke påføres på huden rundt neglen. Kunstige negler skal ikke brukes under behandling. Vernehansker bør benyttes ved bruk av organiske løsemidler (tynnere, White spirit o.l.), ellers fjernes neglelakken. Systemiske eller lokale allergiske reaksjoner kan oppstå etter bruk. I slike tilfeller skal behandlingen seponeres umiddelbart og lege kontaktes. Neglelakken skal nøye fjernes vha. neglelakkfjerner. Preparatet må ikke appliseres på nytt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring fra bruk under graviditet er begrenset, og potensiell risiko er derfor ukjent. Ved anbefalt bruk er systemisk eksponering liten. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye orale doser. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Det er ukjent om amorolfin utskilles i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming hvis ikke strengt nødvendig.
Amorolfin

Bivirkninger

Bivirkninger er sjeldne. Negleskader (f.eks. misfarging av negler, neglebrudd og skjøre negler) kan forekomme. Disse reaksjonene kan også ha sammenheng med selve onykomykosen. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Negleskader, misfarging av negler, onychoclasis, onykoreksi. Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: Brennende følelse i huden. Ukjent frekvens: Hud: Kontaktdermatitt, erytem, pruritus, urticaria, blemmer. Immunsystemet: Overfølsomhet (systemisk allergisk reaksjon).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen systemiske tegn forventes etter topikal applikasjon.
Behandling: Passende symptomatisk behandling bør om nødvendig iverksettes etter utilsiktet oralt inntak.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: D01A E16

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fungistatisk eller fungicid virkning ved å påvirke cellemembranen, primært sterolbiosyntesen. Ergosterolinnholdet reduseres, samtidig som sterisk ikke planare steroler akkumuleres. Bredt antimykotisk virkningsspekter. Virksomt mot dermatofytter (Trichophyton-, Microsporum-, Epidermophytonarter), gjær (Candida, Cryptococcus-, Malassezia- eller Pityrosporumarter), mugg og andre sopparter. Med unntak av Actinomyces er bakterier ikke sensitive.
Absorpsjon: Amorolfin penetrerer og diffunderer gjennom negleplaten og vil akkumuleres i effektive konsentrasjoner ved negleroten, men absorberes i liten grad over i blodbanen.

Andre opplysninger

Rengjøringskompresser fuktet med isopropanol og neglefiler følger med i pakningen. Spatel er integrert i lokket eller følger med i pakningen.

Pakninger uten resept

3 ml er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 17.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.09.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Loceryl, MEDISINSK NEGLELAKK:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%3 ml (flaske)
498234
SPC_ICON-
-
*F
5 ml (flaske)
176955
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
176,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

onykomykose (neglesopp, neglesoppinfeksjon, tinea unguium): Overfladisk betennelse som primært skyldes infeksjon med dermatofytter eller gjærsopp.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.