Loceryl

Galderma


Antimykotikum.

D01A E16 (Amorolfin)MEDISINSK NEGLELAKK 5%: 1 ml inneh.: Amorolfinhydroklorid tilsv. amorolfin 50 mg, metakrylsyrekopolymer 150 000, triacetin, butylacetat, etylacetat, etanol.


Indikasjoner

Onykomykoser forårsaket av dermatofytter, gjær- og muggarter ytterst på neglen.

Dosering

Voksne: Appliseres 1-2 ganger ukentlig på angrepet finger- eller tånegl. Unngå å få lakk på huden utenfor neglen. Inneholder metakrylat som er et kjent kontaktallergen. Behandling fortsettes uten avbrekk, inntil neglen er regenerert og angrepne områder er kurert. Nødvendig behandlingstid avhenger av intensitet og lokalisering av infeksjonen. Vanlig er 6 måneder for fingernegler, og 9-12 måneder for tånegler.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke anbefalt pga. manglende erfaring.
Tilberedning/Håndtering: Rengjøringskompresser fuktet med isopropanol og neglefiler følger med i pakningen. Spatel er integrert i lokket eller følger med i pakningen.
Administrering: Bør brukes som følger:
1. Før første applikasjon er det viktig at det angrepne området, spesielt negleoverflaten, er filt ned så grundig som mulig. Negleoverflaten må så renses med en fuktig rengjøringskompress. Ved gjentatt applikasjon er det viktig at ev. rester av Loceryl eller kosmetisk neglelakk fjernes grundig før prosedyren gjentas. Neglefiler brukt på angrepne negler skal ikke brukes på friske negler.
2. Neglelakken appliseres, med spatelen, på hele overflaten av de angrepne neglene, og lakken får tørke. For hver negl dyppes spatelen i neglelakken, uten å avsette lakk på flaskehalsen. Kosmetisk neglelakk kan påføres tidligst 10 minutter etter påføring av Loceryl. Flasken skal holdes tett lukket.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke påføres på huden rundt neglen. Kunstige negler skal ikke brukes under behandling. Vernehansker bør benyttes ved bruk av organiske løsemidler (tynnere, White spirit o.l.), ellers fjernes neglelakken. Systemiske eller lokale allergiske reaksjoner kan oppstå etter bruk. I slike tilfeller skal behandlingen seponeres umiddelbart og lege kontaktes. Neglelakken skal nøye fjernes vha. neglelakkfjerner. Preparatet må ikke appliseres på nytt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring fra bruk under graviditet er begrenset, og potensiell risiko er derfor ukjent. Ved anbefalt bruk er systemisk eksponering liten. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye orale doser. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Det er ukjent om amorolfin utskilles i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming hvis ikke strengt nødvendig.

 

Bivirkninger

Bivirkninger er sjeldne. Negleskader (f.eks. misfarging av negler, onykoklase og onykoreksi) kan forekomme. Disse reaksjonene kan også ha sammenheng med selve onykomykosen.

OrganklasseBivirkning
Hud
SjeldneMisfarging av negler, negleskader, onykoklase, onykoreksi
Svært sjeldneHudsvie
Ukjent frekvensBlemmer, erytem, kløe, kontaktdermatitt, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet (systemisk allergisk reaksjon)

Bivirkninger er sjeldne. Negleskader (f.eks. misfarging av negler, onykoklase og onykoreksi) kan forekomme. Disse reaksjonene kan også ha sammenheng med selve onykomykosen.

FrekvensBivirkning
Sjeldne
HudMisfarging av negler, negleskader, onykoklase, onykoreksi
Svært sjeldne
HudHudsvie
Ukjent frekvens
HudBlemmer, erytem, kløe, kontaktdermatitt, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet (systemisk allergisk reaksjon)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen systemiske tegn forventes etter topikal applikasjon.
Behandling: Passende symptomatisk behandling bør om nødvendig iverksettes etter utilsiktet oralt inntak.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fungistatisk eller fungicid virkning ved å påvirke cellemembranen, primært sterolbiosyntesen. Ergosterolinnholdet reduseres, samtidig som sterisk ikke planare steroler akkumuleres. Bredt antimykotisk virkningsspekter. Virksomt mot dermatofytter (Trichophyton-, Microsporum-, Epidermophytonarter), gjær (Candida, Cryptococcus-, Malassezia- eller Pityrosporumarter), mugg og andre sopparter. Med unntak av Actinomyces er bakterier ikke sensitive.
Absorpsjon: Amorolfin penetrerer og diffunderer gjennom negleplaten og vil akkumuleres i effektive konsentrasjoner ved negleroten, men absorberes i liten grad over i blodbanen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur. Flasken må beskyttes mot varme og holdes tett lukket etter bruk.

Pakninger uten resept

3 ml er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Loceryl, MEDISINSK NEGLELAKK:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%3 ml (flaske)
498234
-
-
*F
5 ml (flaske)
176955
Blå resept
Byttegruppe
176,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.09.2017