Lecrolyn sine

Santen

Antiallergikum.

ATC-nr.: S01G X01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B C01
Natriumkromoglikat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av natriumkromoglikat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Natriumkromoglikat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at natriumkromoglikat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 17.09.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Natriumkromoglikat 40 mg, glyserol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av allergisk konjunktivitt hos voksne og barn.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, f.eks. pollenallergi hos voksne og barn >6 år.

Dosering

Voksne og barn: 1-2 dråper i hvert øye 2 ganger daglig. Må brukes regelmessig for å oppnå optimal symptomkontroll. Antall doseringer avhenger av allergeneksponering og tilpasses individuelt. Dersom symptomintensiteten krever hyppigere dosering, skal doseringsfrekvensen ikke overskride 4 ganger daglig. Det anbefales at behandlingen fortsettes i perioden med allergeneksponering.
Administrering: For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Kan brukes sammen med kontaktlinser. Administreres i øyets konjunktivalsekk. For å forhindre mulig kontaminering skal pasienten unngå å berøre øyelokkene, området rundt eller andre overflater med flaskens applikatorspiss. Ved samtidig bruk av andre øyedråper skal det gå 15 minutter mellom instillasjonene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Barn <6 år: Behandling bør skje i samråd med lege. Hvis symptomene fortsetter eller forverres, skal pasienten undersøkes av lege. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi lokal irritasjon og tåkesyn som forbigående kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Systemisk eksponering av natriumkromoglikat er ubetydelig etter lokal påføring i øyet, ingen effekter forventes på foster/diende spedbarn. Kan brukes under graviditet og amming.
Natriumkromoglikat|Kromoglikat

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjon
Øye
VanligeForbigående svie og lokal irritasjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeForbigående svie og lokal irritasjon
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For natriumkromoglikat R01A C01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer degranulering av sensibiliserte mastceller og dermed frigivelse av histamin og andre inflammasjonsfremkallende substanser.
Absorpsjon: En svært liten del blir systemisk absorbert.
Metabolisme: Ingen.
Utskillelse: Uendret i galle og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 8 uker.

Pakninger uten resept

5 ml plastflaske er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 16.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Lecrolyn sine, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
063698
SPC_ICONBlå resept
-
*F
10 ml (plastflaske m/dråpespiss)
372262
SPC_ICONBlå resept
-
444,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.