Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, suspensjon 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Aktivt kull 150 mg, sorbitol 70% 170 mg, kolloidal magnesiumaluminiumsilikat, karmellosenatrium, etanol 96% 1,2 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), renset vann.


Indikasjoner

Førstehjelp ved forgiftning. Mot diaré, f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.

Dosering

Førstehjelp ved forgiftning
Voksne og barn: 100-300 ml (15-45 g aktivt kull), om mulig mer, tas med en gang etter at brekninger ev. er fremkalt.
Mot diaré, f.eks. ved omgangssyke, matforgiftning o.l.
Voksne og barn: 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) 1 til flere ganger daglig.
Administrering Tas oralt. Ristes kraftig før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes over lengre tid da absorpsjonen av næringsmidler, vitaminer og enzymer kan reduseres. Lite effektivt ved forgiftninger med cyanid, jern, alkaliske stoffer og mineralsyrer. Forsiktighet utvises hos komatøse eller pasienter med nedsatt svelgerefleks. Etter deponering av kull i ventrikkelen hos slike pasienter, må larynkstuben (med/oppblåst cuff) ligge til god hosterefleks. Skal ikke gis hvis det er aktuelt å tilføre spesifikt antidot per os eller brekkmiddel. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Kan ha mild lakserende effekt. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergisk reaksjon (muligens forsinkede). Inneholder etanol 0,34 mg/dose for voksne, tilsv. 8,6 ml øl/3,6 ml vin pr. dose. Skadelig for personer med alkoholproblemer. Bør tas hensyn til hos gravide, ammende, barn og høyrisikogrupper, f.eks. ved leversykdom eller epilepsi.

Interaksjoner

Adsorberer et stort antall legemidler. Absorpsjon av disse vil dermed hemmes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes ved graviditet og amming (se også Forsiktighetsregler).

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringFlytende kullpreparat.
VirkningsmekanismeAdsorberer et stort antall legemidler og gifter. Kull som suspensjon virker raskt og er lettere å bruke enn pulver.
AbsorpsjonAbsorberes ikke.
UtskillelseGiftstoffet bundet til kull utskilles via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kull Abigo, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
150 mg/ml 100 ml (flaske)
425470

-

* F

SPC (preparatomtale)

Kull Abigo MIKSTUR, suspensjon 150 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.12.2021


Sist endret: 07.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)