Vasopressinprekursor.

H01B A04 (Terlipressin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg: Hver ampulle inneh.: Terlipressinacetat 1 mg tilsv. terlipressin 0,85 mg, natriumklorid 77 mg, eddiksyre, natriumacetat, vann til injeksjonsvæsker til 8,5 ml.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Terlipressinacetat 1 mg tilsv. terlipressin 0,86 mg, mannitol 10 mg, saltsyre. II) Ampulle: Natriumklorid 45 mg, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 5 ml.


Indikasjoner

Blødende øsofagusvaricer.

Dosering

Voksne: Innledende i.v. injeksjon à 2 mg hver 4. time. Behandling bør opprettholdes inntil blødningen har vært under kontroll i 24 timer, dog maks. 48 timer. Ved kroppsvekt <50 kg eller ved forekomst av bivirkninger kan påfølgende doser reduseres til 1 mg i.v. hver 4. time.
Tilberedning/Håndtering: Pulver og væske til injeksjonsvæske: Klar oppløsning tilberedes ved å tilsette den medfølgende oppløsningsvæsken (II) til pulveret (I). Brukes umiddelbart.
Administrering: Skal kun injiseres i.v.

Kontraindikasjoner

Graviditet. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Blodtrykk, hjertefrekvens og væskebalanse monitoreres under behandling. Settes i.v. for å unngå nekrose på injeksjonsstedet. Barn, eldre og pasienter med hypertensjon eller hjertesykdom behandles med forsiktighet. Bør ikke anvendes ved septisk sjokk med lavt minuttvolum. Innholdet av natrium må tas i betraktning hos pasienter på kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Terlipressin øker hypotensiv effekt av ikke-selektive betablokkere på portvenen. Samtidig behandling med legemidler som er kjent for å indusere bradykardi (f.eks. propofol, sufentanil), kan nedsette hjertefrekvens og minuttvolum.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner.
Amming: Det er ukjent om terlipressin utskilles i morsmelk, risiko for barnet kan ikke utelukkes. Hvorvidt amming/behandlingen bør fortsettes eller avbrytes avgjøres på bakgrunn av fordel av amming for barnet og fordel av behandlingen for kvinnen.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forbigående abdominale kramper og diaré. Hjerte/kar: Bradykardi, perifer vasokonstriksjon, perifer iskemi, ansiktsblekhet, hypertensjon. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Forbigående kvalme og oppkast. Hjerte/kar: Artrieflimmer, ventrikulære ekstrasystoler, takykardi, smerter i brystet, myokardinfarkt, væskeoverbelastning med lungeødem, intestinal iskemi, perifer cyanose, hetetokter, «torsades de pointes», hjertesvikt. Hud: Hudnekrose. Luftveier: Åndenød, lungesvikt. Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi dersom væskeinntak ikke monitoreres. Svangerskap: Livmorsammentrekninger, nedsatt blodgjennomstrømning i livmor. Øvrige: Nekrose på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Dyspné.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Anbefalt dose bør ikke overskrides pga. risiko for alvorlige sirkulatoriske bivirkninger. Forhøyet blodtrykk hos pasienter med kjent hypertensjon kan kontrolleres med 150 μg klonidin i.v. Behandlingskrevende bradykardi bør behandles med atropin.

Egenskaper

Klassifisering: Vasopressinprekursor.
Virkningsmekanisme: Doser à 1 mg og 2 mg reduserer effektivt det venøse trykket i portvenen og gir uttalt vasokonstriksjon. Senkningen av portatrykket og blodgjennomstrømningen i vena azygos er doseavhengig. Effekten av 1 mg avtar etter 3 timer, mens 2 mg gir en mer pålitelig effekt under hele behandlingstiden.
Fordeling: Farmakokinetikken følger 2-kompartmentmodell. Vd ca. 0,5 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 40 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ønsket plasmakonsentrasjon av lysinvasopressin nås initialt etter ca. 30 minutter; og Cmax etter 60-120 minutter.
Metabolisme: Terlipressin har initialt en egen effekt, men konverteres via enzymatisk spaltning til lysinvasopressin.
Utskillelse: Metabolsk clearance er ca. 9 ml/kg/minutt.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) beskyttet mot lys. Pulver og væske til injeksjonsvæske: Oppbevares beskyttet mot lys. Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glypressin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg5 × 8,5 ml (amp.)
565982
-
-
1982,00C

Glypressin, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg5 sett (hettegl. + amp.)
031942
-
-
1347,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.05.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 26.11.2014

Pulver og væske til injeksjonsvæske: 07.08.2015