Gaviscon

Nordic Drugs


Antirefluksmiddel og antacidum.

A02B X13 (Alginsyre)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, suspensjon: 1 ml inneh.: Natriumalginat 50 mg, aluminiumhydroksid 100 mg, natriumhydrogenkarbonat 17 mg, kalsiumkarbonat 15 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), xantangummi, kolloidal silika, sakkarinnatrium, aroma, renset vann. Bringebær-sitron-vaniljesmak.


TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Alginsyre 350 mg, aluminiumhydroksid 100 mg, natriumhydrogenkarbonat 120 mg, aroma, hjelpestoffer. Bringebær-sitron-vaniljesmak.


Indikasjoner

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) som sure oppstøt og halsbrann.

Dosering

Behandling ved refluksøsofagitt bør begrenses til 8 uker.
Mikstur
10-20 ml 1/2 time etter mat, ved ubehag og umiddelbart før sengetid. Antall doser pr. dag iht. legens forskrivning.
Tyggetabletter
1-3 tyggetabletter 1/2 time etter mat, ved ubehag og umiddelbart før sengetid. Antall doser pr. dag iht. legens forskrivning.
Administrering Skal tas 1/2 time etter mat. Mikstur: Ristes før bruk. Dosen kan ved behov skylles ned med en liten mengde vann. Tyggetabletter: Skal ikke svelges hele, da uteblir virkningen. Skal tygges godt. Ved tygging av tyggetablettene oppstår en svak skumming som kan være ubehagelig for pasienter med tannproteser. Det anbefales at disse pasienter bare tygger 1/2 tyggetablett om gangen eller bruker mikstur. For tannhelsens skyld anbefales det å skylle munnen godt (ev. pusse tennene) etterpå. Kan deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet ved sterkt nedsatt nyrefunksjon. Inneholder 100-200 mg natrium pr. doseenhet. Dette tilsvarer 5-10% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium. Maks. daglig dose tilsvarer 20-40% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium. Dette bør tas i betraktning ved natriumfattig diett.

Interaksjoner

Kan redusere absorpsjonen av bl.a. tetrasykliner, kinoloner, ketokonazol, klodronat, digoksin, propranolol, naproksen, diflunisal, deksametason, penicillamin, rifampicin, prednison, thyreoideahormoner og peroralt jern. Antacida og andre legemidler bør tas med minst 2 timers mellomrom. Samtidig inntak av kompleksdannende syrer kan gi økt absorpsjon av aluminium.

Graviditet, amming og fertilitet

Absorberes i ubetydelig grad og kan derfor brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeNatriumsaltet av alginsyre reagerer med syre i ventrikkelen og danner en skummende viskøs gel over ventrikkelinnholdet og hemmer gastroøsofageal refluks. Ved middels sterke abdominale trykkforandringer vil gelen komplettere pluggingseffekten i hiatus, som er den viktigste beskyttelsen mot refluks. I tillegg har gelen en syrenøytraliserende effekt pga. innhold av antacidum. Gelen er nesten nøytral. Ved ev. refluks kommer gelen først opp i øsofagus og beskytter i flere timer den følsomme øsofagusslimhinnen mot den sterkt sure magesaften. Effekten er lokal, begrenset til øsofagus og mage-tarmkanalen.
AbsorpsjonAluminium absorberes i ubetydelig grad. Alginat absorberes ikke.
UtskillelseVed passasje gjennom tarmkanalen går alginsyregelen over til lettløselig natriumalginat som utskilles via feces. Syrebindende evne: 10 ml mikstur binder ca. 10 mmol HCl. 1 tyggetablett binder ca. 2,5 mmol HCl.

 

Pakninger, priser og refusjon

Gaviscon, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
400 ml
555325
- * F

Gaviscon, TYGGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 stk. (blister)
405423
- * F
120 stk. (blister)
405449
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Gaviscon MIKSTUR, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Gaviscon TYGGETABLETTER

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 01.08.2018

Tyggetabletter: 26.09.2016


Sist endret: 22.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)