Antirefluksmiddel og antacidum.

ATC-nr.: A02B X13

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, suspensjon: 1 ml inneh.: Natriumalginat 50 mg, natriumhydrogenkarbonat 26,7 mg, kalsiumkarbonat 16 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg, kalsiumkarbonat 80 mg, aspartam (E 951) 3,75 mg, mannitol (E 421), acesulfamkalium (E 950), hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Mikstur og tyggetabletter: Behandling av symptomer på gastroøsofageal refluks, som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær, f.eks. etter måltid eller under graviditet. Tyggetabletter: Behandling av symptomer relatert til refluksøsofagitt.

Dosering

Mikstur: Voksne og barn ≥12 år: 10-20 ml etter måltid og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).
Tyggetabletter: Voksne og barn ≥12 år: 2-4 tabletter etter måltid og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises hvis streng saltfattig diett er nødvendig. Barn <12 år: Skal kun gis etter anvisning fra lege.
Administrering: Tyggetabletter: Tygges godt før svelging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hvis symptomene ikke bedres innen 7 dager, må klinisk status vurderes. Hver dose på 10 ml mikstur eller 4 tabletter inneholder hhv. 141 mg (6,2 mmol) og 246 mg (10,6 mmol) natrium, og bør vurderes ved kontrollert natriumdiett, f.eks. ved enkelte tilfeller av kongestiv hjertesvikt og nedsatt nyrefunksjon. Hver dose på 10 ml mikstur eller 4 tabletter inneholder hhv. 160 mg (1,6 mmol) og 320 mg (3,2 mmol) kalsiumkarbonat, og forsiktighet må utvises ved hyperkalsemi, nefrokalsinose og tilbakevendende kalsiumholdig nyresten. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Tyggetabletter: Inneholder aspartam og skal ikke gis ved fenylketonuri.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02B X13
Bør tas minst 2 timer før/etter andre legemidler, særlig tetrasykliner, digoksin, fluorokinoloner, jernsalter, ketokonazol, nevroleptika, thyreoideahormoner, penicillamin, betablokkere (atenolol, metoprolol, propranolol), glukokortikoider, klorokin, estramustin og bisfosfonater.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ingen skadelig effekt er vist. Kan brukes under graviditet og amming.
Alginat

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
Luftveier
Svært sjeldneEffekter på respirasjonssystemet som bronkospasme
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
LuftveierEffekter på respirasjonssystemet som bronkospasme

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Abdominal distensjon kan forekomme.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B X13

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reagerer raskt med magesyren og danner etter 3 minutter et flytende sjikt av alginsyregel med tilnærmet nøytral pH. Sjiktet flyter oppå mageinnholdet og hindrer gastroøsofageal refluks i opptil 4 timer. I alvorlige tilfeller kan det flytende sjiktet bli trykket inn i spiserøret istedenfor selve mageinnholdet, og dette virker lindrende.
Absorpsjon: Virkningsmekanismen er fysisk og avhenger ikke av systemisk absorpsjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 22.06.2016

Tyggetabletter: 17.06.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Galieve, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 ml (flaske)
457585
SPC_ICON-
-
*F

Galieve, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 stk. (blister)
112909
SPC_ICON-
-
*F
48 stk. (blister)
519425
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.