Galieve Forte

Reckitt Benckiser

Antirefluksmiddel og antacidum.

ATC-nr.: A02B X13

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, suspensjon i dosepose: 1 dosepose (10 ml) inneh.: Natriumalginat 500 mg, natriumhydrogenkarbonat 213 mg, kalsiumkarbonat 325 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), karbomerer 974P, sakkarinnatrium, natriumhydroksid, renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Behandling av syrerelaterte symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom, som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesproblemer, f.eks. etter måltid eller under graviditet.

Dosering

Voksne og barn ≥12 år: 1-2 doseposer (10-20 ml) opptil 4 ganger daglig.
Barn <12 år: Skal kun gis etter anbefaling fra lege.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas ca. 1/2 time etter mat og umiddelbart før sengetid. Kan skylles ned med litt vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hvis symptomene ikke bedres innen 7 dager, bør klinisk status revurderes. Langvarig bruk bør unngås. Bruk kan skjule symptomer på mer alvorlige underliggende tilstander. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ved hypofosfatemi. Effekten kan være redusert ved svært lavt magesyrenivå. Økt risiko for hypernatremi hos barn med gastroenteritt eller mistenkt nedsatt nyrefunksjon. Hjelpestoffer: Inneholder 5,53 mmol (127,88 mg) natrium pr. dosepose, tilsv. 6,39% (51,15% ved maks. daglig dose) av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett, f.eks. ved enkelte tilfeller av kongestiv hjertesvikt og nedsatt nyrefunksjon. Hver dosepose inneholder 130 mg (3,25 mmol) kalsiumkarbonat, og forsiktighet bør utvises ved hyperkalsemi, nefrokalsinose og tilbakevendende kalsiumholdige nyrestein. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02B X13
Intervall på 2 timer før/etter inntak av andre legemidler bør vurderes, særlig H2-antihistaminer, tetrasykliner, digoksin, fluorokinolon, jernsalter, thyreoideahormoner, ketokonazol, nevroleptika, tyroksin, penicillamin, betablokkere, glukokortikoid, klorokin, estramustin og difosfater.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ingen skadelige effekter er vist. Kan brukes ved graviditet og amming, hvis nødvendig. Pga. innhold av kalsiumkarbonat anbefales det at behandlingsvarigheten begrenses.
Fertilitet: Ingen negativ effekt er vist.
Alginat

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært sjeldneAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, sure oppstøt
Ukjent frekvensForstoppelse1
Hud
Svært sjeldneKløende utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
Luftveier
Ukjent frekvensRespirasjonseffekter som bronkospasme
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensAlkalose1, hyperkalsemi1, melk-alkali syndrom1
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, sure oppstøt
HudKløende utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
Ukjent frekvens
GastrointestinaleForstoppelse1
LuftveierRespirasjonseffekter som bronkospasme
Stoffskifte/ernæringAlkalose1, hyperkalsemi1, melk-alkali syndrom1

1Forekommer vanligvis etter doser som overskrider anbefalt dosering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Abdominal distensjon kan forekomme.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B X13

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reagerer raskt med magesyren og danner en beskyttende barriere av alginsyregel med tilnærmet nøytral pH. Sjiktet legger seg oppå mageinnholdet og hindrer gastroøsofageal refluks i opptil 4 timer. I alvorlige tilfeller kan det flytende sjiktet bevege seg inn i spiserøret fremfor mageinnholdet, og gi lindrende effekt.
Absorpsjon: Virkningsmekanismen er fysisk og avhenger ikke av systemisk absorpsjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.05.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Galieve Forte, MIKSTUR, suspensjon i dosepose:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12 stk. (dosepose)
525669
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.