Galieve Forte

Reckitt Benckiser


Antirefluksmiddel og antacidum.

A02B X13 (Alginsyre)MIKSTUR, suspensjon i dosepose: 1 dosepose (10 ml) inneh.: Natriumalginat 500 mg, natriumhydrogenkarbonat 213 mg, kalsiumkarbonat 325 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), karbomerer 974P, sakkarinnatrium, natriumhydroksid, renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Behandling av syrerelaterte symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom, som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesproblemer, f.eks. etter måltid eller under graviditet.

Dosering

Voksne og barn ≥12 år: 1-2 doseposer (10-20 ml) opptil 4 ganger daglig.
Barn <12 år: Skal kun gis etter anbefaling fra lege.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas ca. 1/2 time etter mat og umiddelbart før sengetid. Kan skylles ned med litt vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hvis symptomene ikke bedres innen 7 dager, bør klinisk status revurderes. Langvarig bruk bør unngås. Bruk kan skjule symptomer på mer alvorlige underliggende tilstander. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ved hypofosfatemi. Effekten kan være redusert ved svært lavt magesyrenivå. Økt risiko for hypernatremi hos barn med gastroenteritt eller mistenkt nedsatt nyrefunksjon. Hjelpestoffer: Inneholder 5,53 mmol (127,88 mg) natrium pr. dosepose, tilsv. 6,39% (51,15% ved maks. daglig dose) av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett, f.eks. ved enkelte tilfeller av kongestiv hjertesvikt og nedsatt nyrefunksjon. Hver dosepose inneholder 130 mg (3,25 mmol) kalsiumkarbonat, og forsiktighet bør utvises ved hyperkalsemi, nefrokalsinose og tilbakevendende kalsiumholdige nyrestein. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Intervall på 2 timer før/etter inntak av andre legemidler bør vurderes, særlig H2-antihistaminer, tetrasykliner, digoksin, fluorokinolon, jernsalter, thyreoideahormoner, ketokonazol, nevroleptika, tyroksin, penicillamin, betablokkere, glukokortikoid, klorokin, estramustin og difosfater.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen skadelige effekter er vist. Kan brukes ved graviditet og amming, hvis nødvendig. Pga. innhold av kalsiumkarbonat anbefales det at behandlingsvarigheten begrenses.
Fertilitet: Ingen negativ effekt er vist.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært sjeldneAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, sure oppstøt
Ukjent frekvensForstoppelse1
Hud
Svært sjeldneKløende utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
Luftveier
Ukjent frekvensRespirasjonseffekter som bronkospasme
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensAlkalose1, hyperkalsemi1, melk-alkali syndrom1
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, sure oppstøt
HudKløende utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, overfølsomhetsreaksjoner som urticaria
Ukjent frekvens
GastrointestinaleForstoppelse1
LuftveierRespirasjonseffekter som bronkospasme
Stoffskifte/ernæringAlkalose1, hyperkalsemi1, melk-alkali syndrom1

1Forekommer vanligvis etter doser som overskrider anbefalt dosering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Abdominal distensjon kan forekomme.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reagerer raskt med magesyren og danner en beskyttende barriere av alginsyregel med tilnærmet nøytral pH. Sjiktet legger seg oppå mageinnholdet og hindrer gastroøsofageal refluks i opptil 4 timer. I alvorlige tilfeller kan det flytende sjiktet bevege seg inn i spiserøret fremfor mageinnholdet, og gi lindrende effekt.
Absorpsjon: Virkningsmekanismen er fysisk og avhenger ikke av systemisk absorpsjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Galieve Forte, MIKSTUR, suspensjon i dosepose:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12 stk. (dosepose)
525669
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.05.2020