Fucithalmic

Amdipharm


Antibiotikum.

S01A A13 (Fusidinsyre)ØYEDRÅPER, suspensjon 1%: 1 g inneh.: Fusidinsyre 10 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, natriumedetat 0,5 mg, karbomer, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 1 g.


Indikasjoner

Akutt konjunktivitt forårsaket av stafylokokker. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

1 dråpe 2 ganger daglig. Behandlingen bør vare i minst 2 dager etter symptomfrihet. 1. behandlingsdag kan 1 dråpe gis 4 ganger.
Administrering: Kun til bruk i øyet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bakteriell resistens er rapportert ved bruk av fusidinsyre. Langvarig eller gjentatt bruk kan øke risikoen. Inneholder mikrokrystallinsk fusidinsyre som kan gi rifter i kontaktlinser eller kornea. Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser skal ikke brukes under behandlingen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn etter påføring, og dette skal tas hensyn til.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Pga. ubetydelig systemisk eksponering er systemiske interaksjoner lite sannsynlig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Pga. minimal systemisk eksponering forventes ingen effekt. Kan brukes under graviditet.
Amming: Pga. minimal systemisk eksponering forventes ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Påvirkning ved topikal bruk av fusidinsyre er ikke studert. Pga. minimal systemisk eksponering forventes ingen effekt på kvinnelig fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Generelle
Vanlige Kløe på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet (inkl. svie og stikking i øyet), ubehag/irritasjon på applikasjonsstedet
Hud
Mindre vanlige Angioødem, utslett
Sjeldne Urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Øye
Vanlige Tåkesyn (forbigående)
Mindre vanlige Økt lakrimasjon, øyelokksødem
Sjeldne Forverret konjunktivitt
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Kløe på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet (inkl. svie og stikking i øyet), ubehag/irritasjon på applikasjonsstedet
Øye Tåkesyn (forbigående)
Mindre vanlige
Hud Angioødem, utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Øye Økt lakrimasjon, øyelokksødem
Sjeldne
Hud Urticaria
Øye Forverret konjunktivitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes proteinsyntese. Baktericid effekt på vanlig forekommende øyepatogene bakterier. Spesiell høy aktivitet overfor Staphylococcus aureus og Staphylococcus epidermidis uavhengig av penicillinaseproduksjon. Enterobacteriaceae og Pseudomonas spp. er resistente. Det er ikke kryssresistens mellom fusidin og noe annet klinisk anvendt antibiotikum. Depotvirkningen medfører at det opprettholdes effektive konsentrasjoner i øyet med dosering 2 ganger daglig.
Absorpsjon: God penetrasjon gjennom kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter anbrudd: 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fucithalmic, ØYEDRÅPER, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1% 5 g (tube)
515608
-
-
83,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.10.2019