Fucidin

LEO

Antibiotikum.

ATC-nr.: D06A X01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01X C01
Fusidinsyre
 
PNEC: 4,3 μg/liter
Salgsvekt: 46,123675 kg
Miljørisiko: Bruk av fusidinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fusidinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fusidinsyre brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 2%: 1 g inneh.: Fusidinsyre 20 mg, butylhydroksyanisol (E 320), cetylalkohol, glyserol 85%, helracemisk α-tokoferol, kaliumsorbat (E 202), flytende parafin, polysorbat 60, hvit vaselin, saltsyre, renset vann.


SALVE 2%: 1 g inneh.: Natriumfusidat 20 mg, butylhydroksytoluen (E 321), cetylalkohol, helracemisk α-tokoferol, lanolin (ullfett), flytende parafin, hvit vaselin. Nøytralt vannfritt salvegrunnlag.


Indikasjoner

Hudsykdommer som er infiserte med gule stafylokokker.

Dosering

Påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner som er assosiert med store åpne sår.

Forsiktighetsregler

Bakteriell resistens overfor Staphylococcus aureus er rapportert ved topikal bruk. Langvarig og hyppig bruk kan øke risikoen for utvikling av antibiotikaresistens. Salve: Hjelpestoffene cetylalkohol, lanolin og butylhydroksytoluen kan gi lokale hudirritasjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydroksytoluen kan også gi irritasjon i øyne og slimhinner. Ved bruk i ansiktet bør øyeregionen unngås (hjelpestoffene kan gi irritasjon av konjunktiva). Krem: Hjelpestoffene butylhydroksyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydroksyanisol kan også gi irritasjon i øyne og slimhinner. Bør derfor brukes med forsiktighet ved påføring i nærheten av øynene.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D06A X01
Ingen interaksjonsstudier er utført. Topikal absorpsjon er lav, og det er liten sannsynlighet for interaksjoner med systemiske legemidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ettersom systemisk eksponering ved topikal bruk er minimal, er det ikke forventet noen effekter under graviditet. Kan brukes under graviditet.
Amming: Ingen effekt på diende nyfødte/spedbarn er forventet ettersom systemisk eksponering ved topikal bruk er minimal hos ammende. Kan brukes under amming, men bør ikke brukes på brystet før amming.
Fusidin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeIrritasjon og smerte på applikasjonsstedet (inkl. hudsvie)
Hud
Mindre vanligeDermatitt (inkl. kontaktdermatitt, eksem), erytem, kløe, utslett (ulike typer utslett, som erytematøst, pustuløst, vesikuløst, makulopapuløst og papuløst er rapportert, generalisert utslett har også forekommet)
SjeldneAngioødem, blemmer, urticaria
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Øye
SjeldneKonjunktivitt
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleIrritasjon og smerte på applikasjonsstedet (inkl. hudsvie)
HudDermatitt (inkl. kontaktdermatitt, eksem), erytem, kløe, utslett (ulike typer utslett, som erytematøst, pustuløst, vesikuløst, makulopapuløst og papuløst er rapportert, generalisert utslett har også forekommet)
Sjeldne
HudAngioødem, blemmer, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
ØyeKonjunktivitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Lav akutt toksisitet.
Symptomer: Topikalt: Ingen informasjon tilgjengelig. Peroralt: Systemiske reaksjoner er lite sannsynlig. Akutte symptomer på overdose inkluderer gastrointestinale plager (kvalme, magesmerter og diaré). Allergiske reaksjoner kan forekomme. Overdose av oral suspensjon på 1250 mg/dag i 7 dager til 3-åring er rapportert uten bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling anbefales. Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01X C01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes proteinsyntese. Kraftig virkning overfor visse grampositive bakterier, særlig Staphylococcus aureus (uavhengig av penicillinaseproduksjon). Ved lokalbehandling også effekt overfor corynebakterier og en moderat effekt overfor streptokokker. Det er ikke kryssresistens mellom fusidin og noe annet klinisk anvendt antibiotikum.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon er ubetydelig.
Utskillelse: Primært via gallen, i mindre grad via urin.

Sist endret: 01.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Krem: 23.06.2014

Salve: 24.01.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Fucidin, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2%15 g
436410
SPC_ICONBlå resept
-
70,20C

Fucidin, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2%15 g
431023
SPC_ICONBlå resept
-
68,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.