Fucidin

LEO


Antibiotikum.

D06A X01 (Fusidinsyre)KREM 2%: 1 g inneh.: Fusidinsyre 20 mg, butylhydroksyanisol (E 320), cetylalkohol, glyserol 85%, helracemisk α-tokoferol, kaliumsorbat (E 202), flytende parafin, polysorbat 60, hvit vaselin, saltsyre, renset vann.


SALVE 2%: 1 g inneh.: Natriumfusidat 20 mg, butylhydroksytoluen (E 321), cetylalkohol, helracemisk α-tokoferol, lanolin (ullfett), flytende parafin, hvit vaselin. Nøytralt vannfritt salvegrunnlag.


Indikasjoner

Hudsykdommer som er infiserte med gule stafylokokker.

Dosering

Påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner som er assosiert med store åpne sår.

Forsiktighetsregler

Bakteriell resistens overfor Staphylococcus aureus er rapportert ved topikal bruk. Langvarig og hyppig bruk kan øke risikoen for utvikling av antibiotikaresistens. Salve: Hjelpestoffene cetylalkohol, lanolin og butylhydroksytoluen kan gi lokale hudirritasjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydroksytoluen kan også gi irritasjon i øyne og slimhinner. Ved bruk i ansiktet bør øyeregionen unngås (hjelpestoffene kan gi irritasjon av konjunktiva). Krem: Hjelpestoffene butylhydroksyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydroksyanisol kan også gi irritasjon i øyne og slimhinner. Bør derfor brukes med forsiktighet ved påføring i nærheten av øynene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Topikal absorpsjon er lav, og det er liten sannsynlighet for interaksjoner med systemiske legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ettersom systemisk eksponering ved topikal bruk er minimal, er det ikke forventet noen effekter under graviditet. Kan brukes under graviditet.
Amming: Ingen effekt på diende nyfødte/spedbarn er forventet ettersom systemisk eksponering ved topikal bruk er minimal hos ammende. Kan brukes under amming, men bør ikke brukes på brystet før amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Generelle
Mindre vanlige Irritasjon og smerte på applikasjonsstedet (inkl. hudsvie)
Hud
Mindre vanlige Dermatitt (inkl. kontaktdermatitt, eksem), erytem, kløe, utslett (ulike typer utslett, som erytematøst, pustuløst, vesikuløst, makulopapuløst og papuløst er rapportert, generalisert utslett har også forekommet)
Sjeldne Angioødem, blemmer, urticaria
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet
Øye
Sjeldne Konjunktivitt
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Generelle Irritasjon og smerte på applikasjonsstedet (inkl. hudsvie)
Hud Dermatitt (inkl. kontaktdermatitt, eksem), erytem, kløe, utslett (ulike typer utslett, som erytematøst, pustuløst, vesikuløst, makulopapuløst og papuløst er rapportert, generalisert utslett har også forekommet)
Sjeldne
Hud Angioødem, blemmer, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Øye Konjunktivitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Lav akutt toksisitet.
Symptomer: Topikalt: Ingen informasjon tilgjengelig. Peroralt: Systemiske reaksjoner er lite sannsynlig. Akutte symptomer på overdose inkluderer gastrointestinale plager (kvalme, magesmerter og diaré). Allergiske reaksjoner kan forekomme. Overdose av oral suspensjon på 1250 mg/dag i 7 dager til 3-åring er rapportert uten bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling anbefales. Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes proteinsyntese. Kraftig virkning overfor visse grampositive bakterier, særlig Staphylococcus aureus (uavhengig av penicillinaseproduksjon). Ved lokalbehandling også effekt overfor corynebakterier og en moderat effekt overfor streptokokker. Det er ikke kryssresistens mellom fusidin og noe annet klinisk anvendt antibiotikum.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon er ubetydelig.
Utskillelse: Primært via gallen, i mindre grad via urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fucidin, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2% 15 g
436410
Blå resept
-
70,20 C

Fucidin, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2% 15 g
431023
Blå resept
-
68,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Krem: 23.06.2014

Salve: 24.01.2017