Fucidin-Hydrocortison

LEO


Kortikosteroid + antibiotikum.

D07C A01 (Fusidinsyre, Hydrokortison)KREM: 1 g inneh.: Fusidinsyrehemihydrat tilsv. fusidinsyre 20 mg, hydrokortisonacetat 10 mg, kaliumsorbat (E 202), butylhydroksyanisol (E 320), cetanol, glyserol, flytende parafin, polysorbat 60, renset vann, hvit vaselin.


Indikasjoner

Mild til moderat eksem/dermatitt infisert med Staphylococcus aureus.

Dosering

Voksne og barn: Påsmøres affiserte hudområder 3 ganger daglig. 2 ukers behandlingstid er i de fleste tilfeller tilstrekkelig.
Administrering: Til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved hudinfeksjoner som primært er forårsaket av bakterier, sopp eller virus, og som er enten ubehandlet eller ukontrollert av passende behandling. Hudmanifestasjoner i forbindelse med tuberkulose, enten ubehandlet eller ukontrollert med gjeldende terapi. Perioral dermatitt og rosacea.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved bruk i øyeregionen. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Reversibel adrenal suppresjon kan forekomme. Langtidsbehandling bør unngås. Regelmessig bruk eller langvarig applikasjon kan øke risikoen for sensibilisering og utvikling av antibiotikaresistens. Bruken bør begrenses til 7-14 dager av gangen. Den immunsuppressive virkningen kan gi økt infeksjonsrisiko, forverre eksisterende infeksjon, aktivere latent infeksjon og maskere potensielle infeksjonssymptomer. Bør brukes med forsiktighet hos barn da disse kan være mer følsomme for adrenokortikal suppresjon og Cushings syndrom. Inneholder butylhydroksyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydroksyanisol kan også gi irritasjon i øyne og slimhinner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet hvis det er klinisk behov.
Amming: Kan brukes under amming. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Generelle
Vanlige Reaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. pruritus, svie, irritasjon)
Hud
Mindre vanlige Eksem (forverret tilstand), kontaktdermatitt, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Øye
Ukjent frekvens Tåkesyn
Systemiske bivirkninger av svake kortikosteroider som hydrokortison inkluderer binyresuppresjon, særlig ved langvarig topikal behandling.
Økt intraokulært trykk og glaukom kan opptre etter lokalbehandling nær øyne, særlig ved langvarig bruk og hos pasienter predisponert for å utvikle glaukom.

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Reaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. pruritus, svie, irritasjon)
Mindre vanlige
Hud Eksem (forverret tilstand), kontaktdermatitt, utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Ukjent frekvens
Øye Tåkesyn
Systemiske bivirkninger av svake kortikosteroider som hydrokortison inkluderer binyresuppresjon, særlig ved langvarig topikal behandling.
Økt intraokulært trykk og glaukom kan opptre etter lokalbehandling nær øyne, særlig ved langvarig bruk og hos pasienter predisponert for å utvikle glaukom.

Klasseeffekter

Klasseeffekter er rapportert. Uønskede hudreaksjoner (klasseeffekter) ved bruk av svake kortikosteroider inkluderer: Atrofi, dermatitt (inkl. kontaktdermatitt, akneiform dermatitt og perioral dermatitt), strekkmerker, telangiektasi, rosacea, erytem, depigmentering, hypertrikose og hyperhidrose. Ekkymose kan inntreffe ved langvarig bruk av topikale kortikosteroider.

Klasseeffekter

Klasseeffekter er rapportert. Uønskede hudreaksjoner (klasseeffekter) ved bruk av svake kortikosteroider inkluderer: Atrofi, dermatitt (inkl. kontaktdermatitt, akneiform dermatitt og perioral dermatitt), strekkmerker, telangiektasi, rosacea, erytem, depigmentering, hypertrikose og hyperhidrose. Ekkymose kan inntreffe ved langvarig bruk av topikale kortikosteroider.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Gruppe I kortikosteroid (milde) i kombinasjon med smalspektret antibiotikum.
Virkningsmekanisme: Fusidinsyre: Antibakteriell effekt. Hydrokortison: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. MIC-verdi: Staph. aureus: 0,03-0,12 μg/ml. Streptokokker: 6-16 μg/ml.
Absorpsjon: Fusidinsyre: Kan absorberes. Hydrokortison: Absorberes.
Metabolisme: Absorbert hydrokortison metaboliseres i stor grad.
Utskillelse: Fusidinsyre: Hovedsakelig via galle. Hydrokortison: Raskt via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fucidin-Hydrocortison, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 g
445155
-
-
128,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.10.2018