Fucidin-Hydrocortison

LEO

Kortikosteroid + antibiotikum.

ATC-nr.: D07C A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01X C01
Fusidinsyre
 
PNEC: 4,3 μg/liter
Salgsvekt: 46,123675 kg
Miljørisiko: Bruk av fusidinsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fusidinsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fusidinsyre brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.06.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM: 1 g inneh.: Fusidinsyrehemihydrat tilsv. fusidinsyre 20 mg, hydrokortisonacetat 10 mg, kaliumsorbat (E 202), butylhydroksyanisol (E 320), cetanol, glyserol, flytende parafin, polysorbat 60, renset vann, hvit vaselin.


Indikasjoner

Mild til moderat eksem/dermatitt infisert med Staphylococcus aureus.

Dosering

Voksne og barn: Påsmøres affiserte hudområder 3 ganger daglig. 2 ukers behandlingstid er i de fleste tilfeller tilstrekkelig.
Administrering: Til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved hudinfeksjoner som primært er forårsaket av bakterier, sopp eller virus, og som er enten ubehandlet eller ukontrollert av passende behandling. Hudmanifestasjoner i forbindelse med tuberkulose, enten ubehandlet eller ukontrollert med gjeldende terapi. Perioral dermatitt og rosacea.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved bruk i øyeregionen. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Reversibel adrenal suppresjon kan forekomme. Langtidsbehandling bør unngås. Regelmessig bruk eller langvarig applikasjon kan øke risikoen for sensibilisering og utvikling av antibiotikaresistens. Bruken bør begrenses til 7-14 dager av gangen. Den immunsuppressive virkningen kan gi økt infeksjonsrisiko, forverre eksisterende infeksjon, aktivere latent infeksjon og maskere potensielle infeksjonssymptomer. Bør brukes med forsiktighet hos barn da disse kan være mer følsomme for adrenokortikal suppresjon og Cushings syndrom. Inneholder butylhydroksyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Butylhydroksyanisol kan også gi irritasjon i øyne og slimhinner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet hvis det er klinisk behov.
Amming: Kan brukes under amming. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.
Hydrokortison|Fusidin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bivirkningsoppslag

OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeReaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. pruritus, svie, irritasjon)
Hud
Mindre vanligeEksem (forverret tilstand), kontaktdermatitt, utslett
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
Systemiske bivirkninger av svake kortikosteroider som hydrokortison inkluderer binyresuppresjon, særlig ved langvarig topikal behandling.
Økt intraokulært trykk og glaukom kan opptre etter lokalbehandling nær øyne, særlig ved langvarig bruk og hos pasienter predisponert for å utvikle glaukom.

Bivirkningsoppslag

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleReaksjoner på applikasjonsstedet (inkl. pruritus, svie, irritasjon)
Mindre vanlige
HudEksem (forverret tilstand), kontaktdermatitt, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
Ukjent frekvens
ØyeTåkesyn
Systemiske bivirkninger av svake kortikosteroider som hydrokortison inkluderer binyresuppresjon, særlig ved langvarig topikal behandling.
Økt intraokulært trykk og glaukom kan opptre etter lokalbehandling nær øyne, særlig ved langvarig bruk og hos pasienter predisponert for å utvikle glaukom.

Klasseeffekter

Klasseeffekter er rapportert. Uønskede hudreaksjoner (klasseeffekter) ved bruk av svake kortikosteroider inkluderer: Atrofi, dermatitt (inkl. kontaktdermatitt, akneiform dermatitt og perioral dermatitt), strekkmerker, telangiektasi, rosacea, erytem, depigmentering, hypertrikose og hyperhidrose. Ekkymose kan inntreffe ved langvarig bruk av topikale kortikosteroider.

Klasseeffekter

Klasseeffekter er rapportert. Uønskede hudreaksjoner (klasseeffekter) ved bruk av svake kortikosteroider inkluderer: Atrofi, dermatitt (inkl. kontaktdermatitt, akneiform dermatitt og perioral dermatitt), strekkmerker, telangiektasi, rosacea, erytem, depigmentering, hypertrikose og hyperhidrose. Ekkymose kan inntreffe ved langvarig bruk av topikale kortikosteroider.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For fusidinsyre J01X C01 og glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Gruppe I kortikosteroid (milde) i kombinasjon med smalspektret antibiotikum.
Virkningsmekanisme: Fusidinsyre: Antibakteriell effekt. Hydrokortison: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. MIC-verdi: Staph. aureus: 0,03-0,12 μg/ml. Streptokokker: 6-16 μg/ml.
Absorpsjon: Fusidinsyre: Kan absorberes. Hydrokortison: Absorberes.
Metabolisme: Absorbert hydrokortison metaboliseres i stor grad.
Utskillelse: Fusidinsyre: Hovedsakelig via galle. Hydrokortison: Raskt via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

Sist endret: 01.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.10.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Fucidin-Hydrocortison, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 g
445155
SPC_ICON-
-
128,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.