Sertralin HEXAL «HEXAL» tabletter, filmdrasjerte 50 mg

Sertralin HEXAL «HEXAL»

Merking 1:SE
Merking 2:50
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):10.2×4.2 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Sertralin HEXAL «HEXAL» tabletter, filmdrasjerte 100 mg

Sertralin HEXAL «HEXAL»

Merking 1:SE
Merking 2:100
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):13.3×5.4 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.